Učenici međimurskih srednjih škola ostvarili su najbolji rezultat na državnoj maturi u školskoj godini 2019./2020., prema podacima koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji obuhvaćaju rezultate postignute u 393 škole diljem Hrvatske, odnosno rezultate mature za 26 509 učenika.

Na razini Hrvatske, učenici su ostvarili prosječnu ocjenu 3,33 na A razini obveznih predmeta, dok je ocjena koju su ostvarili učenici u Međimurskoj županiji najbolja i viša od državnog prosjeka – 3,42.

Učenici koji su polagali obvezne predmete na B razini, ostvarili su prosječnu ocjenu od 2,68, a najbolju prosječnu ocjenu ponovno su ostvarili naši učenici – 2,89.

Promatramo li samo uspjeh učenika po obveznim predmetima, međimurski učenici postigli su najbolje rezultate u engleskom jeziku na obje razine.

U školskoj godini 2019./2020. u sedam međimurskih srednjih škola državnu maturu polagalo je 662 učenika koji su pohađali 26 srednjoškolskih programa. Podsjetimo, među 105 ispita koji su riješeni sa stopostotnom točnošću, 4 su iz međimurskih srednjih škola.  Ivan Mikec i Borna Kadežabek iz Tehničke škole Čakovec te Dino Jakupak i Matej Hanžeković iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec ostvarili su stopostotni rezultat iz Engleskog jezika, a učenica Gimnazije Josipa Slavenskog Dina Žužul najbolje u državi riješila je A razinu Njemačkog, sa samo jednom greškom.

(UO za poslove župana)