Kroz projekt Dječjem vrtiću “Maslačak” Mursko Središće UNICEF osigurao didaktičku opremu u vrijednosti 4.590,00 eura

Dječji vrtić “Maslačak” sudjelovao je u dvogodišnjem projektu jačanja programa podrške roditeljstvu i obiteljima s djecom predškolske dobi u Međimurju Centra za podršku roditeljstvu “Rastimo zajedno” kao provedbenog partnera UNICEF-a. Projekt se provodio u okviru inicijative “Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj” uz financiranje Europske komisije. Cilj projekta je bio da svako dijete u Europi s rizikom na siromaštvo ili društveno isključivanje ima pristup besplatnom zdravstvu, obrazovanju, ranoj brizi, prikladnom smještaju i prehrani.

U sklopu projekta odgajatelji i stručni suradnik pedagog sudjelovali su na brojnim edukacijama putem kojih su ojačali svoja znanja i vještine u radu s djecom i roditeljima. Djelatnici su također sudjelovali na supervizijskim susretima i analizama izvještaja s radionica.

Posebno nam je važno sudjelovanje na edukacijama pod nazivom “Uspješan dječji vrtić” čiji je cilj razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u svrhu unapređenja prakse i kreiranje zajedničke vizije razvoja. Na edukacijama su sudjelovale ravnateljica vrtića, stručna suradnica pedagoginja i tri odgajateljice.

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u okviru programa Faza III.: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj, financiranog sredstvima Europske Unije, osigurao je Dječjem vrtiću “Maslačak” Mursko Središće nabavu didaktičkih sredstava i ostale opreme u vrijednosti od 4.590,00 eura. Didaktička sredstva i ostala oprema omogućit će nam poticajno i primjereno kreiranje prostorno – materijalnog i socijalnog okruženja koje će poticati djecu na aktivnu konstrukciju vlastitog znanja i razvoj kompetencija potrebnih za cjeloviti razvoj i psihofizičku spremnost za upis u prvi razred osnovne škole. Služit će kao pomoć u razvijanju vještina koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Moći ćemo osigurati uvjete za njihovu istinsku integraciju uz poštivanje različitosti u multikulturalnom okruženju i prevladamo nedostatke koji su nastali u specifičnim uvjetima razvoja kako bi se podigla razina pripremljenosti djece u proces osnovnog obrazovanja.

Ravnateljica, Ivana Maltarić