KOMARCI – PREVENCIJA, OTKRIVANJE, SUZBIJANJE

Toliko spominjana  tema. Pa već sve znamo o njima. Imamo hrpe članaka i letaka o njima, znamo da ih „praše“ kad ih ima najviše i znamo da je veselje kratkog roka. Usprkos svemu navedenom  komarci nam svake godine zagorčavaju život u većoj ili manjoj mjeri. Da bi ušli u samu srž rješavanja problema komaraca koji nisu samo napasnici koji ometaju u svakodnevnom radu već od davnina poznati prenosioci zaraznih bolesti moramo se vratiti na početak. Početak nastanka ili razvoja u vodi vrlo je bitan, čak odlučujući faktor u borbi protiv komaraca.

Razvojni ciklus

 

Ženka komarca polaže u stajaću vodu jajašca iz kojih se razvijaju ličinke, iz kojih pak nastaju  kukuljice, a iz kukuljica se razvijaju odrasli komarci. Prva tri stadija životnoga ciklusa komarca odvijaju se u vodi, a odrasli komarac je leteći kukac. Razvoj traje otprilike od tjedan dana do nekoliko tjedana, ovisno o temperaturi vode. Ženka komarca mora imati krvni obrok kako bi mogla razviti i položiti jaja i zato napada, između ostalog, i čovjeka.

Suzbijanje komaraca

 

Suzbijanje komaraca kada se oni nalaze u vodi trebala bi biti najlakša i najmanje invazivna metoda zbog unosa biocida ( insekticida – larvicida ) u prirodu. Naime postoje preparati ( kemijski i biološki ) koji su visoko specifični i služe samo za suzbijanje ličinki komaraca. Znači treba locirati komarce u vodi, primijeniti preparat ( larvicid ) koji će suzbiti ličinke u vodi te spriječiti izlet odraslih jedinki. Ova metoda naziva se larvicidnom. Smatra se visoko učinkovitom metodom iz razloga vrlo male toksičnosti preparata koji se unose u prirodu za druge ne ciljane organizme. Jednom kad se odrasli komarci izlegnu i izađu iz vode odlaze u okoliš tj. zrak u kojem ih je teško kontrolirati i suzbijati. Takve metode suzbijanja odraslih komaraca zovemo adulticidnima. Suzbijanje komaraca u zraku uključuje primjenu biocida na različite načine, uz vrlo velik broj faktora o kojima ovisi uspješnost takvih akcija. Adulticidne metode primjene insekticida često imaju slabe i kratkotrajne rezultate iz razloga što „ruše“ samo trenutnu aktivnu populaciju komaraca. Sav biološki materijal koji se nalazi u leglima komaraca u vodi ostaje netaknut i predstavlja novu najezdu komaraca. Svaka primjena insekticida adulticidnom metodom u zrak kao medij predstavlja veliku opasnost za ne ciljane insekte. Ukoliko se ne prate svi faktori ili se ne obavještava stanovništvo preko medija može doći do velikih šteta zbog pomora insekata kao što su pčele, bumbari, leptiri itd… Za larvicidne metode nemamo te ograničavajuće faktore pa bi ta metoda trebala biti primarno korištena za suzbijanje komaraca dok bi adulticidne metode trebale biti samo nadopuna larvicidnih. U narodu je uvriježeno potpuno pogrešno mišljenje da se komarci najbolje suzbijaju zaprašivanjem  iz aviona. Primjena insekticida iz aviona spada u najneučinkovitije metode adulticidne dezinsekcije. Mnoge razvijene zemlje davno su napustile ovakav pristup suzbijanju komaraca. Zašto je tretiranje iz aviona nepoželjno i neučinkovito: iz razloga jer se trebaju koristiti velike količine insekticida ( ovo pak odgovara proizvođačima insekticida i izvođačima ), iz razloga nemogućnosti prodora insekticida ispod razine krošnja drveća ili niskog raslinja ( učinkovitost dezinsekcije svega par posto na ukupnu populaciju komaraca ), vrlo velike štete na ne ciljanim organizmima ( insekti, ptice i ostali organizmi…). Međutim adulticidne dezinsekcije sa zemlje a pogotovo iz zraka s avionima predstavljaju svojevrsnu predstavu i daju ljudima sigurnost da se poduzimaju sve moguće mjere u cilju suzbijanja komaraca, dok u pravilu te metode nemaju neku učinkovitost i uglavnom se na taj način olako troši proračunski novac.

Zaključak

 

Komarci imaju veliko značenje na području Međimurske županije kao potencijalni prijenosnici zaraznih bolesti. Postoji dugogodišnji problem kojem se treba pristupiti ozbiljno i u skladu sa zakonskim okvirima. Znači donošenje Odluka općinskih načelnika i gradonačelnika, izrada Programa mjera i Provedbenih planova za svaku općinu posebno, odabir izvoditelja DDD mjera, inspekcijski i stručni nadzor na provedbom DDD mjera dovodi nas najbliže željenom cilju a to je kontrola brojnosti tj. smanjivanje broja komaraca na prihvatljivu razinu, uz postepeno smanjivanje financijskih sredstava i unosa biocida u okoliš. I za kraj par korisnih savjeta za smanjivanje broja komaraca u našoj blizini.

  • – uklanjanje svih izvora stajaće vode najvažnije je u borbi protiv komaraca jer je ona neophodna za razvoj komaraca
  • – uništavanjem legla smanjuje se potreba primjene insekticida
  • – uklanjanje različitih nepotrebnih predmeta i posuda u kojima se nakuplja voda (auto-gume, boce, limenke, igračke i druge vrste posuda
  • )
  • – redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u uporabi i zadržavaju vodu ( voda za zalijevanje vrta i cvijeća ) ili ih zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom
  • – propisno odlagati krupni otpad na zato predviđena mjesta
  • – održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca, fontane, održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (sustav pitke vode, vode za grijanje i hlađenje, krovni oluci, kanalizacija) da se voda u njima ne nakuplja
  • – vlasnici vulkanizerskih radionica i skladišta guma trebaju pravilno skladištiti stare gume slaganjem guma u oblik piramide, prazniti vodu iz guma, ili ih zaštititi nepropusnom folijom te prema potrebi provoditi dezinsekciju guma ako se u gumama nalaze ličinke komaraca

Marko Klemenčić, mag.sanit.ing.

unnamed (6)

unnamed

Snimka cijelog zaslona 10.6.2015. 142003