KAKO MORAJU RADITI UDRUGE? – PREDAVANJE U PROSTORIJAMA SREDIŠĆANSKOG DVD-a

Sve udruge i neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Mursko Središće mogu prisustvovati Prezentaciji novog normativnog i regulatornog okvira za rad udruga i neprofitnih organizacija.

Prezentacija koju Grad Mursko Središće održava u suradnji s Programom JAKO održati će se u srijedu 16. listopada s početkom u 17 sati u prostorijama DVD-a u Murskom Središću.

Snimka cijelog zaslona 8.9.2015. 103834Snimka cijelog zaslona 8.9.2015. 103944