JU REDEA: PROJEKT CIRCLE Socijalna zadruga Humana Nova primjer je dobre prakse kružne ekonomije u Međimurskoj županiji

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u četvrtak, 9. srpnja, održala je drugi sastanak CIRCLab-a Međimurje po projektu CIRCLE –  Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region. Tom je prilikom dionici CIRCLab-a Međimurje posjetili su Socijalnu zadrugu Humana Novu, koja je primjer dobre prakse kružne ekonomije u Međimurskoj županiji. JU REDEA u projektu CIRCLE sudjeluje kao projektni partner zajedno s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz osam zemalja jadransko-jonskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Nakon posjeta Humani Novi, održan je radni dio sastanka CIRCLab-a Međimurje te se s dionicima inovacijskog centra za kružnu ekonomiju Međimurske županije raspravljalo o odrađenim o projektnim aktivnostima, budućim planovima te djelovanju CIRCLab-a. Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prilikom posjete Socijalnoj zadruzi Humana Nova, upravitelj Ivan Božić, održao je kratki govor o počecima Humane Nove, važnosti zbrinjavanja tekstilnog otpada i trenutnim aktivnostima Zadruge, a sve zainteresirane proveo je i kroz njihov proizvodni pogon. Nakon posjete Humana Novi, uslijedio je sastanka po projektu CIRCLE. Uvodni govor održala je Sanja Pintarić, voditeljica projekta CIRCLE, a dionici su upoznati s pilot projektom koji je fokusiran na određenu vrstu otpada (elektronski i elektronički otpad, baterije, akumulatori te otpadna ulja) te su se uključili u kreiranje aktivnosti pilot projekta.

Cilj projekta CIRCLE je poboljšati transnacionalne kapacitete država jadransko-jonskog područja koje su partneri u projektu, sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području, sustavnim prelaskom s dosadašnjeg linearnog gospodarstva na cirkularnu/kružnu ekonomiju (CE) kao temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada. Pojam cirkularna (kružna) ekonomija podrazumijeva široki spektar aktivnosti usmjerenih modelu koji osigurava održivo gospodarenje resursa, produženje životnog vijeka proizvoda s ciljem smanjenja otpada te povećanu uporabu obnovljivih izvora energije. Kružna ekonomija je poslovni koncept u kojem se tokovi resursa i energije održavaju u modelu zatvorene petlje, gdje se nastoji da proizvodi što duže cirkuliraju u kružnom ciklusu.

Projekt je započeo 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA će promotivnim projektnim aktivnostima, analizom o gospodarenju otpadom, organizacijom brojnih stručnih radionica, formiranjem CIRCLab-a, u narednim mjesecima provedbe projekta, doprinijeti osviještenju o potrebi ulaganja u kružno gospodarstvo što je nužno za poboljšanje kvalitete života i stvaranja „zelene Europe“.

Benjamin Bauer

primjeri loga