JAVNI POZIVI Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje troškova obrazovanja i samozapošljavanje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA U 2024. GODINI 

Obavještavam vas da je na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA U 2024. GODINI.

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine (NN 25/24, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

 Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

 Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2024. godine.

Tekst javnog poziva i pripadajući obrasci mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Molim, u skladu s mogućnostima, objavu u Vašem mediju, kako bi vijest došla do što većeg broja zainteresiranih korisnika potpore.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

obavještavam vas da je na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA.

 

  • Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
  • Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za: a)  završetak srednje škole i prekvalifikaciju (programi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja kojima se stječe cjelovita kvalifikacija koja samostalno udovoljava uvjetima za pristupanje tržištu rada), b) osposobljavanje i usavršavanje (programi usmjereni na stjecanje kvalifikacija za obavljanje poslova određene profesije), c) stjecanje dodatnih znanja i vještina (npr. učenje stranih jezika).
  • Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2024. godine

 Detalji o kriterijima i načinu podnošenja zahtjeva mogu se pronaći na sljedećoj poveznicihttps://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

 

Sanja Jakopec

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA