JAVNI POZIV za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za  sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini.

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 16. siječnja do 14. veljače 2023. godine.

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.–2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024. kroz razvoj i promicanje audiovizualne kulture. Program je namijenjen trajnom očuvanju sjećanja na Domovinski rat s naglaskom na dodatni umjetnički aspekt kojim se nastoje promicati vrijednosti i događaji iz Domovinskog rata.

Korisnici Programa mogu biti pravne osobe i obrti koji su registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela te nezavisni producenti/ice i redatelji/ice, koji stvaraju umjetnička djela  o ljudima i događajima vezanim za Domovinski rat, od značaja za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te stradalnike Domovinskog rata.

 Detaljne informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se pronaći na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Sanja Jakopec

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

Područni odjel Čakovec

Ulica A. Schulteissa 19, 40000 Čakovec