JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“.

Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće u 2023. godini su:

  1. Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo “Dr. Jakov Kostović”
  2. Povelja “Počasni građanin grada Mursko Središće”
  3. Povelja “Lapornik”
  4. Nagrada Iznimno uspješan učenik i student “Magna cum laude”

Kriteriji za dodjelu Priznanja Grada Mursko Središće su vrhunski rezultati postignuti na teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području, uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe, a propisani su za svako pojedinačno javno priznanje u Odluci o javnim priznanjima Grada Mursko Središće. (Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/2018).

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za javna priznanja Grada Mursko Središće.

Prijedlozi moraju biti obrazloženi pisano i moraju sadržavati:

  • Ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • Prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga
  • Osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi
  • Naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
  • Iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja
  • Odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, životopis, opisani doprinos, natjecateljski rezultati i sl.)

Prijedlog odabira Odbor za javna priznanja podnosi Gradskom vijeću.

Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, GRADSKO VIJEĆE – Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg braće Radića 4, najkasnije do 06. travnja 2023. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Gradsko vijeće na svojoj sjednici, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Mursko Središće.

(GMS)