JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja za učenike srednjih škola s područja grada Mursko Središće

Poštovani,

Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja prikuplja popis učenika srednjih škola s područja grada Mursko Središće. Visina jednokratne novčane pomoći određena je prema financijskim sredstvima u gradskom proračunu u visini od 400,00 kuna. Jednokratna novčana pomoć isplatiti će se početkom školske godine.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja ostvaruju učenici srednjih škola:

– upisani u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

– imaju prebivalište na području grada Mursko Središće.

Učenici koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 07. rujna 2020. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

            Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenici su dužni priložiti:

– potvrdu srednje škole o upisu  prvi razred srednje škole primjenjuje se samo na učenike prvih razreda srednje škole koji su prvi razred upisali u školskoj godini 2020./2021.

– svjedodžbu o završenom prvom, drugom ili trećem razredu srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (NAPOMENA: maturanti iz školske godine 2019./2020. ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za učenike srednjih škola)

– presliku osobne iskaznice ili druge javne isprave iz koje je moguće utvrditi prebivalište učenika

Pozivaju se podnositelji prijava za jednokratne novčane pomoći da u što kraćem roku dostave prijavnicu na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće jer će se prva isplata novčane pomoći obaviti najkasnije do 21. kolovoza 2020. godine, dok će se druga isplata obaviti najkasnije do 11. rujna 2020. godine.

S poštovanjem.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak