JAVNI POZIV: Kandidirajte međimurske volontere godine

Čakovec, 29. studenoga 2022.- Međimurska županija i ovog će prosinca najboljim volonterima uručiti godišnju Županijsku nagradu za volontiranje, stoga pozivamo međimurske udruge, institucije, te poduzeća da prijave kandidate.

Prijavite po jednu osobu i(li) organizaciju za koje smatrate da svojim volonterskim angažmanom nesebično doprinose boljitku ljudi stvaranjem uvjeta dostojnih čovjeka te time obogaćuju i osnažuju našu zajednicu.

Županijska nagrada u ovoj kategoriji dodjeljuje se jednom najvolonteru ili najvolonterki te jednoj organizaciji.

Prijave se moraju dostaviti poštom najkasnije do 14. prosinca 2022., na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ruđera Boškovića 2, 40.000 Čakovec, uz naznaku Županijska nagrada za volontiranje – ne otvarajte.

Tekst natječaja i prijavnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici:  https://bit.ly/3ilInfU

Služba za poslove župana