JAVNI POZIV – Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola s područja grada Mursko Središće

Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja prikuplja popis učenika srednjih škola s područja grada Mursko Središće. Visina jednokratne novčane pomoći iznosi 70,00 eura.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja ostvaruju učenici srednjih škola:

– upisani u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

– imaju prebivalište na području grada Mursko Središće.

Učenici koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 15. rujna 2024. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće ili e-mail: [email protected]

            Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenici su dužni priložiti:

– potvrdu srednje škole o upisu  prvi razred srednje škole – primjenjuje se samo na učenike prvih razreda srednje škole koji su prvi razred upisali u školskoj godini 2024./2025.

– svjedodžbu o završenom prvom, drugom ili trećem razredu srednje škole u školskoj godini 2023./2024. (NAPOMENA: maturanti iz školske godine 2023./2024. ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za učenike srednjih škola)

 – presliku osobne iskaznice ili druge javne isprave iz koje je moguće utvrditi prebivalište učenika

– presliku kartice bankovnog računa (žiro ili tekući račun)

Pozivaju se podnositelji prijava za jednokratne novčane pomoći da u što kraćem roku dostave prijavnicu na gore navedene adrese, a najkasnije do 15.09.2024. godine.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak