Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme

Ministarstvo pravosuđa i uprave je objavilo je rješenja o prijmu u državnu službu po oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenica u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, za tri radna mjesta.

Više na poveznici, ovdje .              

                                                                                   

                

POLICIJSKA SLUŽBENICA

ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Danijela Turk