Inovativan Prehnitov projekt ENA dokazuje da je GIS tehnologija ključna za unaprjeđenje digitalnog upravljanja imovinom

Napredno tehnološko rješenje u sklopu projekta pod nazivom Evidencija nekretnina (ENA) donosi stalni porast namjenskih prihoda od komunalne naknade za 20 do 50 posto, te je u svrhu precizne izrade baze realnih podataka do sada proveden u dvadesetak općina i gradova u Hrvatskoj. ENA metodologiju potpisuje Prehnit, koji je među vodećim hrvatskim tvrtkama u području stručnog savjetovanja u planiranju i implementaciji geografskih informacijskih sustava (GIS) te izradi IT poslovnih rješenja i softverskih aplikacija.

Povećanje prihoda i kvalitetno prikupljeni i obrađeni digitalizirani podaci temelj su za učinkovito upravljanje gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, što je Hrvatskoj itekako potrebno.

ENA je projekt uspostave GIS evidencije nekretnina u svrhu povećanja prihoda od naplate komunalne naknade na osnovi snimanja iz zraka i terenskog rada. Provođenjem tog projekta, određuje se stvarno stanje površina i namjena objekata te ostvaruje pravedna i transparentna naplata komunalne naknade. Rezultat zajedničkog rada s gradovima i općinama jest digitalna i lako održiva strukturirana evidencija nekretnina, zbog čega sve više jedinica lokalne samouprave traži pomoć od Prehnita pri provođenju prostornih analiza.

„Završetkom projekta ENA očekivan je porast prihoda od komunalne naknade za stambeni i garažni prostor od 20 do 50 posto, što pokazuje u kolikoj mjeri inovativni tehnološki alati, IT rješenja i geografski informacijski sustavi mogu doprinijeti kvalitetnijem upravljanju imovinom.  Mi tako pružamo uvid u stvarno stanje pomoću digitalne i interaktivne karte, a prvenstveno smo okrenuti jedinicama lokalne samouprave i privatnim tvrtkama koje nastoje učinkovito upravljati svojim portfeljem. Našim klijentima nudimo cjelokupni proces koji obuhvaća snimanje stanja, savjetovanje i operativnu podršku pri uvođenju reda u prostor“, ističe Vlatko Roland, član uprave Prehnita.

Izrada evidencije nekretnina za Općinu Žminj jedan je od najznačajnijih Prehnitovih ENA projekata. Glavni cilj bio je poboljšanje naplate komunalne naknade na razini jedinice lokalne samouprave i uvid u stvarno stanje putem digitaliziranih podataka, a u konačnici je Općina Žminj ostvarila povećanje evidentiranih površina stambenih i garažnih prostora od 50 posto na cijelom području Općine.

„Provođenjem projekta evidencije nekretnina dobili smo uvid u ažurne podatke za kvalitetno digitalno upravljanje imovinom. Na osnovi provedenih izmjera i uvida u stvarno stanje podataka, kvalitativno smo sagledali sve aspekte i dobili kvalitetnu osnovu za donošenje odluke za izračun naplate komunalne naknade. Povećanje evidentiranih prostora u sklopu projekta rezultiralo je povećanjem namjenskih prihoda od komunalne naknade za stambene i garažne prostore od 60 posto, a vrijednost cijelog projekta isplatila se u roku od nekoliko mjeseci od trajnog povećanja prihoda od naplate komunalne naknade“, naglasio je Željko Plavčić, načelnik Općine Žminj.

Prehnit je osnovan 2009., a u posljednjih nekoliko godina razvio se u respektabilnu GIS i IT tvrtku koja pruža uslugu potpore u digitalnoj transformaciji poslovanja kroz IT rješenja zasnovana na podatkovnoj znanosti, uzimajući u obzir i geografsku komponentu podataka. Pritom savjetuje kako izraditi arhitekturu cjelokupnog sustava uključujući: 1) poslovne procese, 2) prikupljanje, obradu i analizu podataka te 3) automatizaciju poslovnih procesa kroz specifična IT rješenja prilagođena potrebama korisnika putem vizualizacije prostornih podataka koristeći interaktivnu pametnu digitalnu kartu.

Vlatka Vidić