Gradonačelnici i načelnici mjesta u kojima postoje romska naselja održali sastanak na temu paljenja štetnog otpada

Godinama se upozorava od strane građana, gradskih vijećnika, mjesnih odbora, gradonačelnika i načelnika općina na problem spaljivanja od najmanje štetnog biljnog otpada pa sve do ozbiljnijih ekoloških incidenata kao recimo spaljivanje miješanog komunalnog otpada do guma, plastike, kablova pa čak i starih automobila.

Danas, 28. rujna 2018. godine je na tu temu u Gradu  Mursko Središće održan sastanak na koji su bili pozvani svi gradonačelnici i načelnici u kojima postoje romska naselja, a zbog toga jer je tamo taj problem najizraženiji te su tako sastanku prisustvovali gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, načelnik Općine Domašinec Mario Tomašek, načelnik Općine Podturen Perica Hajdarović, načelnik Općine Mala Subotica Valentino Škvorc, zamjenik načelnice Općine Pribislavec Krunoslav Kamenić, načelnik Općine Nedelišće Darko Dania, predstavnik PU Međimurske Mladen Zadravec,, predstavik PP Mursko Središće Božidar Vlah i  inspektor zaštite okoliša Saša Marinović.

Raspravljano je o svim aspektima ovih problema, a dotaknulo se i pitanje odbacivanja otpada u okoliš te drugih radnji koje ugrožavaju sigurnost građana i imovine. Svi nazočni iznijeli su svoja zapažanja i promišljanja te prijedloge kako bi se svi ti štetni događaji sveli na minimum ali sa naglaskom na temu ovoga sastanka paljevine. Komunalna redarstva bez policije ne mogu puno učiniti te je već prije određenog vremena nakon sastanka gradonačelnika Dražena Srpaka sa načelnikom PU Međimurske dogovoreno da kod izlaska komunalnog redara sa njim izlazi i policija radi lakše identifikacije i posljedično kažnjavanja počinitelja.

Dogovoreno je također da će policija i inspektor zaštite okoliša održati sastanak sa Prekršajnim sudom da bi se provjerilo na koji način se kažnjavaju počinitelji jer su se svi nazočni složili da kazne moraju biti takve da se djela ne ponavljaju. Prema članku 8. stavak 3 i članku 61. Zakona o zaštiti od požara namjerno izazivanje požara kažnjava se sa kaznom od 15 do 150 tisuća kuna, a za recidiviste je uz to zapriječena kazna do 60 dana zatvora i svakako bi trebalo visinom kazne djelovati na počinitelje.

Također je zaključeno da se mole svi građani koji imaju saznanja o bilo kakvim štetnim događajima isto dojavljuju ili policiji ili komunalnom redarstvu te će im biti zajamčena anonimnost. Svi skupa moramo djelovati u pravcu očuvanja zdravlja, kvalitete života i sigurnosti ljudi i imovine.

(tekst: GMS, foto GMS)