Grad Mursko Središće sufinancira produženi boravak djece u osnovnoj školi

Produženi boravak djece u osnovnoj školi pretvara se u standard koji je potreban brojnim građanima. Prema članku 9 Pravilnika o organiziaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN62/2019) produženi boravak se financira ili sufinancira  sredstvima JLS-a (grad), područne samouprave (županija), iz drugih izvora te uplatama roditelja učenika uključenih u produženi boravak. Grad Mursko Središće već godinama provodi razne demografske i socijalne mjere kojima je cilj poboljšati položaj mladih, roditelja i djece. Kako bi svojim građanima osigurao mogućnost produženog boravka, najnovijom mjerom  sufinancirat će 50% cijene produženog boravka djece s područja Grada Mursko Središće u osnovnoj školi, dok će preostalih 50% osigurati roditelji. Gradonačelnik Dražen Srpak i ravnatelj osnovne škole Elvis Šarić su u srijedu, 7. srpnja, potpisali ugovor o sufinanciranju.

Pošto je škola još uvijek u dvije smjene, potrebna su i dva asistenta koja će boraviti s djecom. U pripremi je projektna dokumentacija pomoću koje bi se išlo u dogradnju osnovne škole u Murskom Središću. Osnivač škole je Međimurska županija, a ovog su proljeća organizirani sastanci između predstavnika Grada Mursko Središće, županijskih tijela i osnovne škole, a cilj je aplicirati dogradnju na projektni poziv fondova Europske unije. Dogradnjom škole osigurala bi se i jednosmjenska nastava i produženi boravak.

(GMS)