Grad Mursko Središće: Podrazumijeva se ne naplaćivati kamate i to nisu nikakvi ustupci

Grad Mursko Središće zbog korona virusa ne radi sa strankama, a svi koji trebaju bilo kakvu uslugu mogu se javiti putem telefona ili e-mail. U hitnim slučajevima  će se primiti stranke. Zbog navedenih okolnosti ne radi ni blagajna za naplatu komunalne naknade,a građani koji je plaćaju na taj način platiti će je kad se stanje normalizira i blagajna opet otvori.

Neki gradovi sada objavljuju da neće građanima koji će kasniti sa uplatom naplaćivati kamate. Pa naravno da neće ni grad Mursko Središće. Ne smatramo to nikakvim specijalnim postignućem  i ustupkom nego samo normalnim odnosom do građana. Pred šest godina mi smo svim dužnicima omogućili plaćanje duga za komunalnu naknadu na rate, beskamatno stoga se  u ovoj situaciji podrazumijeva.

 (GMS)