Grad Mursko Središće: Kako postupati s kućnim ljubimcima – Odluka o uvjetima i načinu držanja

Kućni ljubimci su nešto što bi trebalo obogatiti život svakog domaćinstva i svake obitelji. Naziv „kućni“ došao je od toga da obitavaju s nama u domaćinstvu ili pak u samoj kući, a „ljubimci“ zato jer bi trebali biti nešto omiljeno i vrlo vrijedno u svakodnevnom životu. Zadnjih nekoliko godina Grad Mursko Središće se intenzivno bavio donošenjem odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama. Već višekratno obavijestili smo javnost te posjednike životinja o sadržaju i odredbama gore spomenute odluke. Za dobrobit naših ljubimaca potrebno je držati se odredbi iz te odluke, a čiji tekst je usuglašen s udrugama za zaštitu životinja te u skladu sa Zakonom. U posljednje vrijeme komunalni redar primio je nekoliko pritužbi i prijava građana te na temelju njih i izlazio na teren i pokretao postupak. Napominjemo da Grad Mursko Središće u slučaju nepridržavanja odredbi iz Odluke neće zazirati od primjene represivnih mjera ali će svakako prvo upozoravati i tražiti adekvatnu skrb za životinje, a ako se nedostaci ne isprave izricati će kazne propisane ovom Odlukom i Zakonom te slučajeve prijavljivati veterinarskoj inspekciji ali samo promjena svijesti o adekvatnoj skrbi za životinje donosi rješenje problema, a napose zato jer posjedovanje kućnih ljubimaca nije obveza već je nastala slobodnom voljom svakog pojedinca.  Objavljujemo članak 3. u cijelosti, a koji govori o općim uvjetima držanja kućnih ljubimaca dok cijeli Pravilnik možete također pročitati niže u članku.

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan

 1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom grada
 2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje
 3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.
 4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu
 5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora
 6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima
 7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja
 8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi
 9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

(2) Posjednik ne smije

 1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
 2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

(3) Zabranjeno je

 1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje
 2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
 3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora
 4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara.
 5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor
 6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove odluke.

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

(6) Grad Mursko Središće kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Na ovom linku možete pročitati kompletnu ODLUKU

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-načinu-postupanja-s-napuštenim-i-izgubljenim-životinjama-GMS

 

(GMS, Marta Tuksar, foto: rt)