Društvo potrošača Međimurja o Javnom pozivu za sufinanciranje projekata udruga u Općini Gornji Mihaljevec

Poštovani aktivisti organizacija civilnog društva, poštovani gospodine
načelniče, poštovani gospodine predsjedniče Općinskoga vijeća, poštovani
vijećnici!

Smatramo obvezom da Vas obavijestimo da je Općina Gornji Mihaljevec
objavila Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog
društva za financiranje iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2022.
godinu.

https://gornjimihaljevec.hr/images/2022/march/9/javni_poziv_za_prijavu_programa_

organizacija_civilnog_drustva_za_financir_iz_proracuna__001.pdf

Doduše Ogranak Matice umirovljenika i NK Jedinstvo su nam zabranili da
koristimo njihove e-mail adrese, pa molimo one koji nemaju zabranu da im
prenesu.

Doduše objava je „malo“ skrivena, ali neki je ipak mogu naći.

No, ima jedan „mali problem“ u Javnom pozivu se traži da u prijavi
moraju biti slijedeći dokumenti:
1. Obrazac opisa Programa – obvezno potpisan i ovjeren
2. Obrazac proračuna Programa – obvezno potpisan i ovjeren
3. Izjava o partnerstvu u skladu s 61. 16. Uredbe (u slučaju prijave u
partnerstvu) obvezno potpisan i ovjeren od strane nositelja programa te
partnera na programu. Potrebno je priložiti onoliko obrazaca koliko ima
partnera na programu

A tih obrazaca NEMA na mrežnoj stranici?
Ne znamo možda su ih dobile podobne udruge, ali nisu javno dostupni, bar
ih mi ne možemo naći.

Stoga molimo načelnika (on je potpisao Javni poziv) da objavi cijeli
Javni poziv kako to nalaže Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021).

S poštovanje, srdačno !

Glas potrošača se mora čuti !

Željko Tomašić
predsjednik DPM