Doc. dr. sc. Matija Varga, mag. inf. na EDUvision 2019 međunarodnoj konferenciji u Ljubljani

Nastavnik Graditeljske škole Čakovec i Sveučilišta Sjever doc. dr. sc. Matija Varga, mag. inf. je sudjelovao na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji EDUvision 2019 u Ljubljani

Nastavnik Graditeljske škole Čakovec i Sveučilišta Sjever doc. dr. sc. Matija Varga, mag. inf. je sudjelovao na međunarodnoj konferenciji EDUvision 2019 u Ljubljani te je prezentacija razvrstana u skupinu plenarnih predavanja. Napisani članak u 2019. godini će biti objavljen u zborniku radova konferencije te objavljen na web stranici konferencije EDUvision.

Rad se odnosi na temu „Učenje web sadržaja mentalnim mapama“. U prvom dijelu rada su se opisali teorijski pojmovi te prikazali „web sadržaji“, „mentalne mape“, mentalne mape povezanih web sadržaja te „učenje web sadržaja mentalnim mapama“, dok se u drugom dijelu rada nastojalo utvrditi temeljem rezultata ankete: u koliko predmeta su ispitanici do sada tijekom školovanja koristili digitalne primjenske alate za izradu mentalnih mapa, mogu li ispitanici pomoću mentalnih mapa lakše organizirati svoja razmišljanja i učiniti ih jasnijima, omogućuju li mentalne mape učinkovito i brzo učenje web sadržaja, pomažu li mentalne mape ispitanicima da se više koncentriraju u procesu učenja iz predmeta web sadržaji, poboljšava li se izradom mentalnih mapa pamćenje i sposobnost asociranja, je li istinita tvrdnja kako mentalne mape ne pomažu prilikom kvalitetnog organiziranja znanja, omogućuju li mentalne mape ispitanicima vježbanje svoje kreativnosti i vještina stvaralačkog razmišljanja, omogućuje li dodavanje slika i boja na mentalnu mapu kreativnije razmišljanje, olakšava li uporaba mentalnih mapa u nastavi iz predmeta web sadržaji interdisciplinarni pristup sadržajima, potiče li uporaba mentalnih mapa u učenju web sadržaja kreativno i inovativno razmišljanje, potiče li uporaba mentalnih mapa u nastavi web sadržaja na samostalno istraživanje, znaju li ispitanici da je mentalne mape izumio Tony Buzan, na koji internetski sadržaj od navedenih ispitanike konkretno najčešće asocira (tj. na koji sadržaj najprije pomisle) kada čuju pojam web sadržaji, slažu li se ispitanici da mentalne mape omogućuju put do lakšeg učenja. U cjelini nastojalo se dobiti istraživanjem povratnu informaciju od ispitanika o svrsi primjene mentalnih mapa u nastavnom procesu iz predmeta web sadržaji.

Rezultati istraživanja prezentirani na konferenciji dokazuju da mentalne mape omogućuju ispitanicima: (1) put do lakšeg učenja općenito, (2) jednostavnije učenje nastavnih cjelina i tema unutar predmeta web sadržaji, (3) organizaciju razmišljanja, (4) učinkovito i brzo učenje, (5) koncentraciju u procesu učenja, (6) sposobnost asociranja, (7) kvalitetnu organizaciju znanja, (8) vježbanje kreativnosti i vještina stvaralačkog razmišljanja, (9) interdisciplinarni pristup sadržajima, (10) kreativno i inovativno razmišljanje te (11) samostalno istraživanje. Temeljem velikog broja odabira mogućnosti 5 i 4 koje znače: „5 = u potpunosti se slažem“, „4 = donekle se slažem“ (s tvrdnjom) dokazano je navedeno (gore). Ukupan broj ispitanika koji je odabrao mogućnosti 4 i 5 iznosi (23+23=46) četrdeset i šest. Također, u objavljenom članku na web stranici EDUvision moći će se vidjeti još brojni drugi dokazi autora te je jasnije prikazano samo istraživanje.

Osim prezentiranja autora rada na konferenciji EDUvision 2019 u Ljubljani, moglo se čuti i ostale predavače iz Hrvatske te drugih zemalja poput domaćina Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Srbije, itd., s izvrsnim znanstvenim i stručnim radovima. Sudionici s brojnih domaćih i stranih sveučilišta te osnovnih i srednjih škola su sudjelovali na konferenciji izlaganjem zanimljivih radova s područja odgoja i obrazovanja te IKTa. Konferencija je trajala tri dana od 28.11. do 30.11.2019. godine. U nastavku izdvajamo nekoliko slika s konferencije EDUvision 2019 koja se je održala u Ljubljani.

(m, foto: m)