ČLANOVI DVD-a PEKLENICA OSLOBOĐENI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Na 125. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana danas usvojen je prijedlog DVD-a Peklenica da se njihovi članovi oslobode plaćanja komunalne naknade.

Odluka je donijeta temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi od 12.11 2014. godine koju je donijelo Gradsko vijeće pa tako komunalnu naknadu neće morati plaćati sljedeći vatrogasci:

Srša Dražen, Tuksar Zvijezdan, Nerer Josip, Kolarić Darko, Povodnja Denis, Vršić Nikola, Govedić Saša i Mance Klaudija. (rt)

01