„CERLI“ – međunarodni online panel Civilna zaštita i javni zdravstveni sustavi na području Alpe-Jadran u vremenima pandemije koronavirusa

Mjesto: Online webinar 5. svibnja 2021., 10:00 h

Poveznica pod: https://zoom.us/j/98449295034

I u međunarodnoj suradnji, a napose u prekograničnom povezivanju u okviru Saveza Alpe-Jadran (SAJ), zbog pojave COVIDA 19 došlo je do korjenitih promjena.

U želji da tematizira stečena iskustva na međunarodnoj razini u razdoblju od zamjetnog izbijanja pandemije u ožujku 2020 te da potakne razmjenu istih Savez Alpe-Jadran je pokrenuo virtualni projekt  „CERLI: Kriza i njezine posljedice – reflektirati, naučiti i poboljšati“. Projekt je obuhvatio 11 regija članica SAJ-a iz Austrije, Slovenije, Hrvatske i zapadne Mađarske. Podijeljen je u tri tematska bloka te na tri tematska webinara, koji su otvoreni online za sve zainteresirane na dane održavanja manifestacija.

Online panel koji će se održati 5. svibnja 2021 posvećen je tematskim područjima „civilna zaštita i javni zdravstveni sustavi“ i posljedicama pandemije na ovim izuzetno osjetljivim područjima. Webinar organizira Tematska koordinacijska točka (TCP) za zaštitu od elementarnih nepogoda i katastrofa“ Saveza Alpe-Jadran, koja se nalazi u upravnom sjedištu Varaždinske županije u Hrvatskoj. Trenutno ova županije predsjeda Savezom Alpe-Jadran.

Stručnjakinje i stručnjaci s područja virologije i epidemiologije, zdravstvene njege, iz različitih domova te iz sustava javne socijalne skrbi raspravljat će o svojim iskustvima od ožujka 2020. do danas. Spektar tema obuhvaća od praćenja kontakata zaraženih pa sve do problematike cijepljenja i specifičnih izazova za bolnički sustav. Ova razmjena iskustava trebala bi ponuditi zajedničke perspektive za buduće scenarije, a onda i konkretne prijedloge koji bi trebali ući u posebnu političku bijelu knjigu. Osim toga cilj je daljnje produbljivanje suradnje između organizacija pomoći na cjelokupnom području Alpe-Jadran.

Dosadašnja iskustva s ovim projektom:
Druga panel rasprava, koju je organizirala Tematska koordinacijska točka za umjetnost i kulturu, održana je 21. travnja 2021. Umjetnici i kulturni radnici iz prostora Alpe-Jadran koji su sudjelovali u ovoj raspravi odražavali su kulturnu raznolikost cjelokupne regije: kuratori, umjetnici riječi i glazbe te izdavači i autorice i autori s različitih perspektiva razmijenili su svoja gledanja na koronakrizu i iznijeli svoje viđenje buduće suradnje i socijalne kohezije. Zajednički nazivnik bila je izrazita želja za priznanjem socijalne vrijednosti umjetnosti i kulture na društvenoj i političkoj razini. Pod poveznicom  https://www.kultur.steiermark.at/ možete naći snimku webinara.
Prvi panel, održan 26. ožujka 2021., bio je posvećen obrazovanju:  Predstavnici regionalnih obrazovnih tijela, profesori, ravnatelji škola te predstavnici roditelja raspravljali su zajedno sa stručnjacima o izazovima protekle godine i došli su do jednoglasnog zaključka da će i nakon pandemije digitalizacija utjecati na hibridnije oblikovanje nastave, a virtualne nastavne jedinice bit će usklađene s klasičnom nastavom u razredu. Općenito se na području Alpe-Jadrana pokazao trend ka kooperativnom i otvorenom učenju, što doduše još složenijim čini pitanje ocjenjivanja, ali s druge strane djeluje veoma motivirajuće na učenice i učenike. Priredba se može pogledati pod poveznicom:
 https://www.youtube.com/watch?v=4SzEB9KV0dQ

Stojimo vam na raspolaganju za sva eventualna pitanja:

Generalsekretariat der Alpen-Adria-Allianz

Amt der Kärntner Landesregierung

A-9021 Klagenfurt, Mießtaler Straße1

Tel.: +43(0)5 0536-10134 Fax: +43(0)5 0536-10140

Mobil: +43(0)664/80-536-10134

E-mail: [email protected]

[email protected]

General Secretariat of the Alps-Adriatic-Alliance

Regional Government of Carinthia

A-9021 Klagenfurt, Mießtaler Straße1

Tel.: +43(0)5 0536-10134 Fax: +43(0)5 0536-10140

Mobil: +43(0)664/80-536-10134

E-mail: [email protected]

[email protected]

www.alps-adriatic-alliance.org