Andreja Talan u CZK “Rudar”: Saznajte sve o krizama Međimurskog vlastelinstva kroz 17. stoljeće

U multimedijalnoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ nastavlja se s predstavljanjem rezultata istraživanja vremena kriza u povijesti Međimurja. U petak, 15. srpnja u 19.00 sati na redu je predstavljanje Andreje Talan pod nazivom „Međimursko gospodarstvo u kriznim vremenima. Čakovečko vlastelinstvo u drugoj polovici 17. stoljeća. To će biti pretposljednje predstavljeno istraživanje. Sljedećeg petka čeka nas predavanje Zorana Turka o prvom koronavirusu u Međimurju, krajem 19. stoljeća, a nakon toga i predstavljanje zbornika.

(GMS)