15 vatrogasaca DVD-a Peklenica oslobođeno plaćanja komunalne naknade

Danas 10. travnja održana je 28. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće. Između 10 zaključaka koje su donijeli članovi kolegija donesen je i slijedeći:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Peklenice:

Dražem Srša, Zvjezdan Tuksar, Darko Kolarić, Rudolf Goričanec, Franjo Trstenjak, Denis Povodnja, Marko Varga, Lovro Nerer, Danijel Flac, Klaudija Mance, Damjan Debelec, Nikola Vršić, Saša Debelec, Ivan Govedić i Josip Nerer.

(rt, foto: A. Jurak)