11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112.

Dan europskog broja 112 obilježava se 11. veljače, na dan kada su predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju.

Deklaracijom se pozivaju zemlje članice Unije da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan, kako bi što više građana Unije bilo upoznato s postojanjem i uporabom broja 112.

U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991.,te se ove godine obilježava 33. rođendan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u Europskoj uniji.

Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije, a uveden je kako bi putnici u Europi mogli birati samo jedan broj umjesto da moraju pamtiti različite brojeve žurnih službi za svaku zemlju.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine , prije devetnaest  (19) godina.

Time je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova. Sustav čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno – komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija. Sustav 112 u svakom trenutku može pružiti komunikacijsku potporu stožerima civilne zaštite te drugim sudionicima i operativnim snagama civilne zaštite u izvanrednim situacijama i osigurati brzi protok informacija između sastavnica sustava civilne zaštite od lokalne, preko područne (regionalne) do nacionalne te međunarodne razine.

Sada na broju 112 imamo implementirane funkcionalnosti kao što su lociranje pozivatelja, SMS na 112 i „e-poziv“ (eCall). Sustav 112 obavlja i zadaću provođenja ranog upozoravanja i/ili uzbunjivanja stanovništva prilikom nastanka ili prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe slanjem SMS ili CB poruka na mobilne telefone putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) koji je u uporabi od kolovoza 2023. godine.

CENTAR 112

Jedinstveni operativno-komunikacijski centar (Centar 112) zaprima sve pozive vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.

Broj 112 nazovite ako vam je neodgodivo potrebna:

– hitna medicinska pomoć

– pomoć vatrogasaca

– pomoć policije

– pomoć gorske službe spašavanja

– pomoć drugih hitnih službi i inspekcijskih službi

ili ako uočite:

– požar

– istjecanje opasnih tvari, onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora

– druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili

ugrožavaju imovinu, okoliš i kulturna dobra.

Kada zovete 112, recite (što preciznije i kraće informacije): 

– što se dogodilo

– gdje se dogodilo

– kada se dogodilo

– koliko je unesrećenih

– kakvu pomoć trebate

– tko zove.

Operater koji zaprimi vaš poziv žurno će obavijestiti strukovno i teritorijalno nadležne hitne i inspekcijske službe koje će vam pružiti pomoć ili će poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Hitni slučaj može se dojaviti i na engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom i slovačkom jeziku.

U Republici Hrvatskoj je moguće zatražiti pomoć, osim na klasični način putem telefona, i putem SMS ili telefaks poruke upućene na broj 112 te e-poziva (e-Call), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav

Mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112 uvedena je u uporabu 17. lipnja 2016. godine i namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112 (gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu).

U tijeku su pripreme radi osiguranja pristupa broju 112 osobama s invaliditetom sukladno komunikacijskom uređaju kojim se iste koriste. Time će se najkasnije do sredine 2027. godine omogućiti osobama s invaliditetom jednaka mogućnost pristupa hitnim službama kao i drugim korisnicima.

 • e-poziv (eCall) je poziv na broj 112 iz vozila koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji putem javnih elektroničkih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i centra 112. Razvoj usluge e-poziva potican je od strane Europske komisije kao važan doprinos povećanju sigurnosti u cestovnom prometu, ali i javnoj sigurnosti uopće.
 • Centar 112 odmah uz poziv dobiva i podatak o lokaciji pozivatelja u skladu s važećim europskim i hrvatskim propisima.
 • Najpreciznija lokacija dobiva se kada pozivatelj zove s pametnog telefona, koji je u mogućnosti pružiti podatak za AML (Advanced Mobile Location) metodu lociranja.

Broj 112, koji se treba nazvati u svim hitnim situacijama kada su ugroženi ljudski životi, imovina i okoliš, nudi nekoliko prednosti:

 • Broj 112 građanima i turistima je dostupan 24 sata dnevno, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskim govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka te se može zatražiti pomoć bilo koje hitne službe
 • pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima
 • štedi se vrijeme jer samo jedan poziv praktički paralelno alarmira nekoliko hitnih službi, odnosno operater nakon dojave alarmira sve hitne službe potrebne u konkretnom slučaju
 • hitne službe rasterećene su od zlonamjernih, nenamjenskih ili višestrukim opetovanih poziva, kada različiti pozivatelji dojavljuju isti hitni slučaj, budući operateri u centrima 112 „filtriraju“ ove vrste poziva
 • Poziv na 112 može se ostvariti i kad je mobitel zaključan
 • Poziv na 112 može se ostvariti i kad nema signala (na mobitelu piše “SAMO HITNI POZIVI”)
 • broj koji poziva 112 uvijek je vidljiv iako se prekrije
 • zlouporaba pozivanja na 112 se sankcionira (privremeno isključenje do raskidanja pretplatničkog odnosa)

U 2023. godini bilo je ukupno 22 032 poziva (60 na dan), i to:

           

– namjenskih           8 823 (24 na dan

 –  nenamjenskih      13 160

– zlonamjernih                49

 

 Iskoristivost broja  40 %

 Pozivatelji su u 83 % poziva koristili mobilnu, a u 17 % fiksnu telefonsku mrežu.

 Pozivi na stranom jeziku: 25

e-pozivi (eCall) na broj 112 iz vozila:  9

   U 2022. godini bilo je ukupno 18 217 poziva (50 na dan), i to:

  – namjenskih          10 019 (27 na dan)

 – nenamjenskih         8 097

– zlonamjernih              101

  Iskoristivost broja  55 %

 Pozivatelji su u 81 % poziva koristili mobilnu, a u 19 % fiksnu telefonsku mrežu.

 Pozivi na stranom jeziku: 18  

 U odnosu na 2022. godinu, u 2023. godini došlo je do porasta ukupnog broja poziva (za 3 815 poziva), iskoristivost broja je pala (za 15%). Ove godine zabilježen je pad broja zlonamjernih poziva (za 52 poziva).

U 2023. godini zabilježeno je 6 507 događaja od kojih je 3 163 (48,6%) bilo medicinskih, 2 315 (35,6%) sigurnosnih, 828 (12,7%) složenih i 201 (3,1%) vatrogasnih.

 

OSNOVNI BROJČANI PODACI       2023.        2022.         2021.         

 

DOGAĐAJI 6.507 7.553 8.535
 Složenih 828 1.020 1.364
Sigurnosnih 2.315 2.495 2.546
Vatrogasnih    201    218    179
Medicinskih 3.163 3.820 4.446

 

 AKTUALNI PODACI za REPUBLIKU HRVATSKU

 • Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2023. na broju 112 zabilježeno je nešto više od 35,8 milijuna poziva.
 • Od navedenog broja poziva njih nešto više od 18,2 milijuna ili 51% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 • U 2023. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.967.116 poziva od kojih je 1.355.200 (68,9%) bilo namjenskih.
 • U 2023. godini zabilježeno je 509.034 događaja od kojih je 265.979 (52,3%) bilo medicinskih, 172.468 (33,9%) sigurnosnih, 38.030 (7,5%) složenih i 32.557 (6,4%) vatrogasnih.
 • U 2023. godini zabilježeno je 1.327 automatski aktiviranih i 5.528 ručno aktiviranih   poziva iz vozila (e-call). (ukupno 6855).
 • Na broju 112 u Republici Hrvatskoj mogu se preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački). Prosječan godišnji broj poziva na stranim jezicima je nešto veći od 7.500, a tijekom 2023. godine zabilježeno ih je nešto više od 8.232, što pokazuje trend porasta od 2020. kada ih je zabilježeno 4.300. Do sada ih je najviše ostvareno 2019. godine, i to nešto više od 10.900.
 • Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko – tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.

BROŠURA U PDF-u:

2024-Brošura-web 112

ŽC 112 Čakovec