Selnička maskota Pikač, ponovo spaljena

Poštovani predstavnici medija,

noću s 30.04. na 01.05.2018. po treći put je spaljena maska PIKAČ. 

Želim napomenuti da je nakon 2. spaljivanja policija odradila posao do kraja i predala predmet DORH-u, odnosno ODO ČK, koji mora pokrenuti daljnji postupak. Prema zakonu podaci o počinitelju nisu dostupni jer se radi o maloljetnoj osobi, iako u tom činu nije bila sama. Kod najnovijeg odštetnog zahtjeva kojeg smo podnijeli danas prema policiji, izričito smo naveli kako zahtijevamo najrigorozniju kaznu jer ovo nije samo napad na selnički zaštitni znak nego napad i na RH i njeno nematerijalno kulturno dobro.

Usput napominjem kako ćemo dodijeliti novčanu nagradu za informacije o počinitelju.

S poštovanjem,

Načelnik Općine Selnica

Ervin Vičević  (foto Općina Selnica, A. Jurak)