RIBOLOVNI INSPEKTOR „UPECAO“ ILEGALNU VRŠU U MIKLAVCU

O vršama kao ribolovnom alatu je sve poznato.Izrađuje se od pruća ili žičane mreže s jednim ili više otvora za ulaz ribe u stupicu. Može imati posebna vratašca za umetanje meke i vađenje ribe. Korištenje vrša rašireno je i jedan je od tradicionalnih načina ribolova. One se mogu legalno koristiti, ali i poslužiti za ilegalni i zabranjeni ulov, pogotovo na rijekama.

Lov vršama propisan je u nekoliko zakona i pravilnika. U gospodarskom ribolovu lov vršama se razlikuje u nekoliko kategorija. Pošto sada govorimo o vršama za lov ribe jasno je u zakonu napisano da se smije koristiti do 50 komada. U malom ribolovu i rekreacijskom ribolovu smiju se kao ribolovni alat koristiti najviše 3 vrše, dok je u sportskom ribolovu zabranjeno koristiti vrše. Valja napomenuti da mali i rekreacijski ribolov imaju i dalje odredbu sa kojom se ne smije uloviti više od 5 kg na dan.

Na rijeci Muri i okolnim jezerima i barama, vrše se koriste uglavnom za ilegalan ulov ribe, a to nastoje spriječiti ribolovni inspektori koji kontroliraju područje za koje su zaduženi. Oni mogu oduzeti pronađenu vršu no malo je teže dokazati tko ju je koristio za zabranjeni ulov, osim ako se počinitelj ne uhvati na djelu i na licu mjesta.

Kako dokazati tko je vlasnik ilegalne i neoznačene vrše? Kako se može dokazati da je upravo on vlasnik vrše koja je zaplijenjena ? Sigurno je da ako dođe kontrola i uoči tu vršu, nitko neće doći i reći da je to njegovo jer time bi platio kaznu.

Na jednu takvu zaplijenjenu vršu naišli smo danas u Murskom Središću, a ona se nalazila na krovu lade koju koriste ribolovni inspektori. Saznali smo da je pronađena i oduzeta u Miklavcu i sigurno je da će je njen vlasnik dugo tražiti, osim ako ne pročita ovaj članak. (rt)

IMG_20150410_090808

IMG_20150410_091000