PREKRŠAJI PJEŠAKA I BICIKLISTA KAŽNJAVAJU SE NOVČANOM KAZNOM OD 300 KUNA

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u srijedu, 16. prosinca ove godine tijekom dana provodili su preventivno-represivnu akciju “Pješaci i vozači bicikla, oprez!“.

 

 

Tijekom provođenja akcije, utvrđeno je ukupno 45 prometnih prekršaja, od čega su 21 prekršaj počinili vozači bicikala, 3 prekršaja pješaci, te 21 ostali prekršaj.

Najčešći prekršaji koji su zabilježeni odnose se na neobilježavanje reflektirajućim materijama osobito vozača bicikla koji su u obvezi osim svjetala nositi i reflektirajući prsluk ili biciklističko odijelo.

 

           

Stoga, ponovno želimo skrenuti pažnju pješacima i vozačima bicikla na odredbe „Zakona o sigurnosti prometa na cestama“, koje se odnose na obilježavanje reflektirajućim materijama, te kretanje pješaka i vozača bicikla:

 

 

            • Pješak se ne smije kretati ni zadržavati na kolniku. Pješak se mora kretati nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka. Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

 

            • Na cesti na kojoj ne postoji nogostup ili druga površina određena, odnosno prikladna za kretanje pješaka, ili na cesti na kojoj postoji nogostup ili druga površina određena, odnosno prikladna za kretanje pješaka kojom se pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga, pješaci se mogu kretati kolnikom. Ako se pješak kreće kolnikom, mora se kretati što bliže rubu kolnika na način kojim ne ometa i ne sprečava promet vozila. Pješak je dužan preko kolnika i biciklističke staze ili trake prelaziti pažljivo i najkraćim putem, nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. Za ove prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

 

            • Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti izvan naselja dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom. Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

 

            • Zakonom o sigurnosti prometa na cestama čl. 112. propisano je kretanje vozača bicikla. Isti su se dužni kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika i to jedan iza drugog. Za nepoštivanje ove odredbe predviđena je novčana kazna vozaču u iznosu od 300 kuna, javlja http://medjimurska.policija.hr/ (foto: ilustracija)