KAKVO JE STANJE SIGURNOSTI U GRADU MURSKO SREDIŠĆE ?

Gradonačelnik Dražen Srpak sazvao je redovnu sjednicu Vijeća za prevenciju sa dvije točke dnevnog reda:

  1. Stanje sigurnosti u Gradu M. Središću
  2. Stanje u prometu sa naglaskom na teretni promet na području Grada.

Sjednici su prisustvovali načelnik PP M. Središće Miljenko Vrbanec i Ivica Maltarić djelatnik PP M. Središće ,ravnateljica Centra za socijalnu skrb M. Središće Alenka Bilić , Elvis Šarić ravnatelj OŠ M. Središće , Drago Belše komunalni redar te članovi  Milorad Mihanović predsjednik VMO Sitnice , Stjepan Mesarić i Zlatko Rihtarec.

Što se stanja sigurnosti tiče svi učesnici sjednice složili su se da je u  Gradu  postignut lijep napredak što se tiče same sigurnosti. U odnosu na 2013. godinu u 2014. godini počinjeno je 5% manje kaznenih djela prema riječima ravnatelja PP M. Središće Miljenka Vrbanca. To se uspjelo zahvaljujući jako dobroj suradnji sa upravom Grada najviše gradonačelnikom , komunalnim redarom ,OŠ M. Središće te Mjesnim odborom Sitnice. Razriješila su se neka kaznena djela koja su se događala , a još ima prostora za napredak .

Dražen Srpak istaknuo je da je tomu puno pridonio i sastanak sa Romima u Sitnicama gdje su oni  upozoreni na težinu problema oko krađa koje su se događale. Oni su prihvatili tu sugestiju te se nakon toga uz pomoć PP M. Središće stanje znatno popravilo. Gospođa Alenka Bilić u ime Socijalne skrbi pohvalila je odličnu suradnju te ustanove sa PP M. Središće i da kao takva može drugima poslužiti za primjer.

Elvis Šarić ravnatelj OŠ M. Središće  istaknuo je da škola kroz Građanski odgoj provodi mjere  sigurnosti te da što se tiče same  škole nema nekih velikih problema ni ekscesa iako na dosta malom prostoru u pojedinim trenucima obitava oko 200 djece. Pohvalno se izrazio o suradnji sa policijom , a u posebno je istaknuo suradnju u preventivnoj akciji 12 mjesecu na suzbijanju pretjerane i opasne upotrebe petardi. Suradnja sa Centrom je također dobra. Dragutin Belše komunalni redar osvrnuo se na sigurnosno stanje iz njegove domene te također izrazio zadovoljstvo napretkom u tom dijelu.

Milorad Mihanović predsjednik VMO Sitnice rekao je da se stanje u nasilju jako popravilo te da mora pohvaliti sve aktere za to poboljšanje , a naročito policiju koja je odradila odličan posao. Ima još nekih problema npr. prekomjerna glazba , velik broj pasa lutalica no to će se pokušati srediti u okviru Mjesnog odbora. Predstavnici medija Stjepan Mesarić i Zlatko Rihtarec također su se složili sa konstatacijom o poboljšanju sigurnosnog stanja u Gradu što se sve više osjeća i među građanstvom.

Što se tiče stanja u teretnom prometu tu i nema nekog poboljšanja . Kapacitet prometa je negdje i konstanti s tim da je studenom bio najintenzivniji i gradom je prošlo 14300 teretnih vozila. Ministarstvu prometa upućeno je pismo u kojem se traži njegova intervencija u rješavanju tog problema , ali odgovora nema. No kako se unutar Grada sve više provode kontrole prometa čini se da je ipak barem malo netko sagledao taj problem. 31 građanin podnio je zahtjev za nadoknadu štete uzrokovane tako gustim i teškim prometom , a one se odnose na pucanje zidova , temelja te drugih fizičkih promjena na kućama. Svi zahtjevi biti će proslijeđeni prema Ministarstvu. Svi mještani sa pravom glasa prigradskog naselja Štrukovec potpisali su peticiju sa zahtjevom uređenja ovog problema. Idejno rješenje obilaznice i mosta je u fazi izrade i postoji nada  da bi se za 1-2  godine riješila  faza projektiranja. Ulaskom Hrvatske u Šengen sigurno je da će se promet još povećati pa to još više potiče nužnost čim ranijeg rješavanja ovog zaista velikog problema.

Ulaskom  u Europu rijeka Mura postala je sve zanimljivija turistička atrakcija za raftingaše . To nameće problem oko toga tko može i smije ploviti Murom. Istaknuto je da za plovila koja se kreću Murom moraju biti registrirana i prijavljena dakle treba imati dozvolu za plovidbu. Mura je i granična rijeka pa to još više obvezuje da se prometovanje rijekom prijavljuje kod MUP-a ili Riječke kapetanije Osijek.

(Z. Rihtarec)