ZAKAJ TELEVIZIJE IGNOREJRAJO MURSKO SREDIŠĆE – DNEVNO IZVJEŠĆE IVE KOPRIVE PART 5

Danešnji raport bom počela z unim kaj vu naslovu pijše i tou tak kaj bom vam povejla jedno štorijo šteroj sem bila prisotna. Sem prošlo leto na šetnici bila i gledala kak Mura roste. Još je nej dojšla ni do druge štejnge v lučici, pak je Srpok ni kriznega štaba nej sazvo. Kad najempot nekaj zacvijli kak sij vrozi. Nas pet kaj smo bili tam smo se bormeš dobro splašili. Posto je nekši auto dugi kak pondejlek i znjega je vum zišo nekši visoki brko. Čijm si je kičmo zravno na glovo si je del črne rej bon očole i kak Milanović na amfibiji naredil: Za domovinu napred! Z auta je unda skočilo još šest drugih. Jen je v rouki mel kameru, drugi nekše kable, tretji je držo mikrofona, štrta si je frizuro poravnovala, peti je nosil nekšega stalka na trij noge, a šesti nam je važno rakel:

Mi smo iz HTV-a ! Došli smo snimiti poplavu pa bi nekoga od vas zamolio za kraći razgovor pred kamerama. Sij smo se vu čudu nazoj k Muri obrnuli jer smo mislili kaj se je v međovremeno počela razlejvati. Jedijno im je Hajdukecov Bolta nekaj rakel, a nas kaj smo se vu paniki razbežali, počeli so nagajati se do želejznoga mosta. Na krajo ih je Jurak v ćunu po nekšoj mlaki prepelo kaj so mogli snimiti katastrofične kadrove. Vijšte, za takše pizdarije kak i une štere z seksom imajo veze ili s plovaj žabaj, so mediji stalno priprovljeni, a za nekaj drugo kaj je od važnosti za Središće ih bolij kurac.

Smo nej dugo meli promocijo knjige rejčnik Murskega Središća na štero je ni jena televizija nej dojšla. So se opravdali kaj rejčnika moraju prvo proučiti kaj bi se unda mogli z nami spomijnati jer nas ovak ne razmejo. Nej so dojšli ni na obletnico tenkov jer smo ih mij niti nej smeli zastajti. Zakaj bi se ta sramota od armije sako leto spominjala i vrtejla na televiziji ? Stvarno mi je žal unih osemdeset kuni kaj im mouram saki mesec pločati za program šteri gledij samo Radman i jegova stranka. V Albaniji so vam tak i emitejraje negda počeli: Dobar dan predsjedniče Enver Hođa ! Jer ih je un jedijni gledo !

 

Žalijo mi se poštari kaj ljudi komunalno naknado ne pločajo. Je, dobro ste pročitali. Poštari, a nej Grod. Jer uni vam mourajo skoro jeno tonu opomeni razvoziti po Središćo. Ak ve po cesti vijdite srdite građane kak bežijo kak stekli i mošejo z nekšnimi plovim kovertama, tou vas ne pozdrovljajo nego gradonačelnika ijšćejo. Šteri je kak i prošlo leto pobegnul na more dok se sitoacija malo ne smiri. Ve bor znote de je, pa si već najte po unaj visokaj štejgaj noge trošiti.

 

Iak je Vakula dobil naređenje da vrejme moura biti samo lejpo, jadnik nazna kak bi nam objasnil da dok dešć leje kak zmotani, u stvari seje sonce. Pak se njegove prognoze gledijo vu cejlomu svejtu i turiste na Jadrano moura dočekati četerdeset vu plusu, a nej nekše bure i oluje. V Hrvackoj smej biti samo jempot na leto oluja i tou petoga osmoga vu Kninu makar bodo sij ljudi vu Čavoglavama Tomsona poslušali šteri je bojši prognozer od Vakule. Njemo za ve ostoja samo ples sa zvejezdami. Jadniček je dal se od sebe i od napora se vu kostura pretvoril.

 

Cejla Hrvacka je vu šoku. Milanović se je nej mogo z zrakomlatom iliti helikopterjom v Osijek spustiti de je mouro nekšo kanalizacijo otprti. Ih je vu zroko zgrajlo nekše nevreme pa se je nazoj v Zogreb moro vrnuti. Tak mu i treba kad posluša Vakulu i njegove prognoze štere si je soum naručil. Jedijno mi je žal kaj ve slavonci nedo meli otprto kanalizacijo pa bodo morali srati vu kohlice. Za danes tulko od vaše Ive Koprive.