ZAKAJ SO POŠTARI MELI PROTEKCIJO NA GRADSKOM KOTLIĆU – JEZIKOVA JUHA IVE KOPRIVE PART 16

Cejlo Središće i sij okoli so bili na Gradskom kotliću pa kak bi unda ta besplatna narodna kuhinja prejšla bez mene. Sprajla sem se na biciklin već rano v jutro kouli 7 vur i zatirala na Zalešće. Već pri Artu sem spazila Muraliste i branitelje kak na terasi taktiko složejo. Mohali so z nekšim metlinim štijlom z kojim sem ih posle vijdla kak kotla mejšajo. Jurak je Mitiću stručno obnjašnjavo kak i v kojem smeru moura z toum batinom baratati jer ak oče kaj bo mo gulaš bojši moura je v kotlu samo v desno strono vtreti. Pri Mecu je bila nekša gužva pak sem malo nutri naluknula. Na kasi si je jen kuhar v košarico nameto robe za 101 kunu, a bona je mel samo za 1oo kuni, pak so nej znali touga problejma rejšiti.

Mislila sem kaj bom na ribnjako prva no tam je već bilo čuda auti i ekipi. Sij so prije povejdali da bodo došli koli 9 i sij so lagali kaj bi preduhitrili konkurencijo i zeli si bojši položaj. Jan me je z Rudarskoga zbora pijto ak sem de vijdla Peka jer un im moura brenera dopelati, a kak je prošlo leto pozobil plinsko boco ve i na mrzlo pušejo. Rekla sem im da još na šetnici popevle „vino na usnama“, ali da bo včasi dojšo. Čijm nojde brenera. Prvo pozicijo so zavzeli poštari. Kvakan je hodil okoli i semaj se folil kak so uni dobili bona za 500 kuni, a nej za 250 kak sij drugi. Na krajo je Pifkač prizno da je Srpoko zapretil da bo mo fućko stalno dok ga vijdi i da ima čuda fućkeci jer je bil nogometni sodec. Kaj bi tou nej poteglo za sobom druge i kaj bi mo vfčasi nej fućko cejli grod, gradonačelnik je pristo na ucjeno i poštarima dal duplo.

 

Odma prejk njih si je kotla Figić s prijateljom postavil. Semaj koji so ga pijtali kaj bo kuho je rakel da bo sprovljo ježa. Nej janoga nego dvo. Posle touga mu je već niko nej smeto, a kotlića je mouro som pojesti.

 

Ferek je kuho za ribiče. Ogradil se je s trakami kak da je na mestu zločina i dugo premišlovo kaj da v kotel dene. Fčera so mo bračni parovi sou ribu z ribnjaka zlovili pa je ve osto bez sega. Na kraju je zel zmrznuto z škrinje.

 

Pali Ribarić i Bundeki so bili ovo leto hendikepirani jer im je nej dojšo njegov sosed Joža šteri mo je mouro biti desna rouka. No bila je tu njegova žena Mira, ali i Palijova Nevenka pa so zlij jeziki ostali bez teksta.

 

Profesor Danijel Dobranić kuho je za kafić Oniks i skuho jenoga od bojših kotlići, no bograč mu je nej povejdo se svetske jezike nego samo nemački. Da si je još doli zel šminkerske črne očole i tak vidil kaj mejša morti bi i profesijo mouro mejati.

 

Antun Grof je bil jan od rejtkih šteri je kuril na drva. Čovek je veliki borec za ekologijo pa je nej štel zroka zagađivati. Kak začine je koristil samo prirodne mirodije pak je sou trovu koli sebe strgo i v kotel nameto.

 

Maseršef  Đura Kukovec i negdašnja prva kuhača Gorjega kraja Vladek Perhoč Mujc bili su pri samom krajo reda. Kaj so kuhali ni somi neznajo jer su ionak samo popejvali z tamburošaj šteri so bilo odma do njijh. So si ljudi somi z kotla tovarili pa dok su se uni vrnuli z festivala za njijh je nikaj nej ostalo.

 

Gradonačelnik je na ribnjak dopelo nekšega investitora z Esterajha. Helmut je bil fejst lačen, a Srpok je stalno spituvo da bo šteri kotlić gotov. Ko im je krijv kaj so došli prije dvanajste vure na koju je un som naredil da se skuha. Drugo leto bo si Helmut svoju ekipo dopelo i eure vložil vu dober kotlić.

 

Za tajere i žlice se pobrinula Dolores Vrtarić. Kak je za njimi bila velika potražnja zakamoflirala ih je v kutijo od banani kaj se pokozalo kak dober potez jer ju je nej niko opljačko mada so jeni v zasedi i z sekiraj čekali.

 Stručni žiri u sastavu Kutnjak, Augustić i Cilar dobro je odvagno saki gemišt i na krajo nej mogo odlučiti čije je vijno bojše. Nej so se nikome šteli zameriti. Zato bu organizator drugo leto angažiro prove someljere. Ivan Jakovčić se je već som ponudil.

 

I za kraj trij nagradna pitanja. Tko ispravno odgovori dobij godišnjo pretplatu za Muralist.

 

PRVO: Zakaj je gradonačelnik Srpok ovo leto nej mel bejle čarape kak prošlo ?

 

DRUGO: Da je Špiro ftegel poslikati milijon sliki, a stalno je jel ?

 

TRETJE: Ko je v kotlić vlejo preveć vijna i tou dal deci jesti?

 

                                                                                                 Vaša Iva Kopriva