VU PEKLENICI BODO VOLA NA RAŽNJO PEKLI, AK GA PRIJMEJO – DNEVNO IZVJEŠĆE IVE KOPRIVE PART 9

Naši so vam predgrađani pekleničari na velikaj mukaj. V soboto nekšega nogometnoga turnejra imajo šteri nikoga ne zanima. Ipak bo ga došlo glet se mlodo i storo od Hlapičine, Štrukovca, Murskoga Središća, Križovca, Vratišinca i ostalih mesti vu bližnjoj i dalšoj okolini. Se zbog janoga vola kojega bodo na ražnjo obračali.

Prošlo leto so petsto kilnega za dvej vure rasprodali, pak ve očejo nabaviti takšega šteri bi bor jano tono vagal. Prva, kaj bi ga nabajla, se javila Maltarićka. Ipak je una gradska vejćnica. No kak so joj sij voli z stranke k Čačićo pobegli, včasi je odustala. Za jom se javil Rudi Mesarić. Un z grahom kuhati ima nekše veze, ali z volom nej, no kak je rakel mogo bi se bez problema privčiti. Unda se je zmislil kaj so se gradske skele bez tehničkoga pregleda i kak ofurjeni na Fusek odletil, jer so mo javili kaj je došla inspekcija. Tretji se javil Vinac šteri još štiri, kaj imena, kaj prezimena ima. Un je negda bil v Minersima i još motora vozi, pak bi ga znjijm lahko prijel. No pozibil je kaj je isti den motorijada de je počasni gost, pak je tak i un z igre ispal.

Štrti po redo je bil Sirek. Ak je mogo tenke zastaviti, bo bormeš i janoga vola, makar z molotovljevim koktelom. No kak mo je benzina svalilo i un je odusto. Marinko Pintarić bi se vu tou nej štel mejšati. No rad bi dal jeno storo žico od svojega basa z šterom bi vola lahko zvezali. Šesti kandidat je bil Bojček. Un bi mogo z krova skočiti i tak bijka odma ukrotiti, no kak dejla nadvure na našemo kinu, nejma časa. I tak vam ve po Peklenici druge dragovoljce ijščejo i nodam se kaj bodo ih do sobote našli. Inače vola namo jeli !

 

Saborski zastopniki ili kak jijh jo zovem paraziti, štere financira hrvatska sirotinja, ovo leto so oddelali samo 68 dni. Za tou su si zeli već od 5 i pol milijonov kunića. Nojveć i tou milijon i šesto hiladi so potrošili na svoje aute štere so uporobljavi v službene svrhe. Zgledij kaj so šest meseci nej samo nas vozili, nek i sebe. Ostalo so zmatali na javni prevoz ( štela bi bor jeno sliko saborskoga parazita videti de se vozi vu autobusu) na odvojeni život od naroda, na hotelski smeštaj, režije (zanima me kakše i komu oni pločajo struju, vodu i plijna), na taksije, garaže i reprezentacije. Dok narod po kontejnerima kopa, uni visoki luksuz špilajo. Tak nam i treba jer smo ih soumi zbrali. Dok dojdejo izbori pok bomo glasat bežali i z sosedom se svadili šteri je bojši. Parazit z SDP-a ili parazit z HDZ-a. Od touga sabora nikše vajde nejmamo pa predložem da ga ukinemo. Jampot je jan parazit rakel da je iznad sabora samo Bog. I mel je prav. Njijh kak posrednike do Boga ne nucamo !

 

Merkelica je vu Dubrovniko bila makar je Vlahošić njejne nogometoše pozvo, a nej njo. So bili prisotni sij kaj v regiji nekaj predstovljalo pak je unda normalno da je Milanovića tam nej bilo. Je rakla kaj so odnosi z Hrvatskom izvanredni makar smo joj samo jadnoga udboša izručili. Kakši bi tek bili da smo joj poslali i ostalih milijon, nebrem si ni zamisliti ! Vaša Iva Kopriva.