VOZAČI, MOLIMO OPREZ! – RACIKE NA CESTI!

Nedavno smo pisali o racikama, gradskim maskotama, koje su posjetile spomenik rudarima Lapornik, a usput su obišle i kip Svetog Ivana Nepomuka. Kako se oni nalaze u gradskom parku opasnosti za racike nije bilo. Sada su se međutim  odlučile da svoj raspon kretanja prošire, pa često prelaze cestu na najprometnijem raskršću u Murskom Središću.

Znaju se zadržati oko ukrasnog cvijeća s druge strane parka, a onda krenu preko ceste natrag do svojeg stalnog obitavališta, gradske lučice. Stoga najljepše molimo sve vozače da u samom centru grada pripaze i malo više pažnje poklone cestama, jer na njima mogu biti naše racike, a nitko ne želi da one stradaju.

(R. Tomanić, foto rt, A. Jurak)

001

002

003

004

005

006

008

009