Vijeće za prevenciju kriminaliteta – vršnjačko nasilje u OŠ Mursko Središće izolirani je slučaj!

Održana 15. sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Mursko Središće

Suživot većinskog i manjinskog naroda u Gradu Mursko Središće na dobrom je i visokom nivou već duže vrijeme, te ga ovakav događaji vršnjačkog nasilja kao što se dogodio u OŠ  Mursko Središće ne smije ugroziti i nije prava i realna slika tih odnosa. U takvim situacijama Vijeće je dužno reagirati pa to i čini jer mu je to dužnost i jer ne želi nikako da Grad i OŠ postanu slučajevi. To je zajednički zaključak  svih sudionika ovog  radnog sastanka.

Što se tiče samog nemilog događaja koji je ponukao sazivanju Vijeća od strane gradonačelnika Dražena Srpaka, on je sagledan sa svih aspekata od strane svih mjerodavnih službenih organa.

Vršnjačko nasilje koje se dogodilo od strane dječaka manjinske romske nacionalnosti prema dječaku većinskog naroda izolirani je slučaj, te  ga kao takvog i treba sagledati. Radi se o dječaku koji je izvor skoro svih  tih vršnjačkih nasrtaja na drugu djecu. O tom su slučaju izvješćene sve mjerodavne državne institucije te je slučaj riješen na način da će dječak biti izmješten u Odgojni dom Ivanec do kraja ovog tjedna.

Gradonačelnik Dražen Srpak istaknuo je da već dugo godina gradimo i stvaramo dobar suživot većinskog i manjinskog naroda te moramo paziti na sve kako ti pojedinačni ekscesni slučajevi ne bi uništili taj trud. Srpak je rekao da razumije i shvaća uznemirenost roditelja ozlijeđenog dječaka kao i ostalih roditelja i njihovu reakciju na to. Ono što mi moramo učiniti je to da spriječimo dešavanje takvih slučajeva.

Načelnik PP M. Središće  Miljenko Vrbanec rekao je da je policija po prijavi poduzela sve mjere sukladno njezinim obvezama i mogućnostima u tom slučaju s obzirom da se radi o maloljetniku (upravo navršio 14 godina).

Nikola  Škvorc zadužen za slučajeve maloljetne delikvencije u PP M. Središće izjavio je da su oni  odmah po prijavi škole i roditelja ozlijeđenog dječaka uradili sve što u takvim slučajevima trebaju, a ostalo moraju odraditi druge institucije kao što je Centar za socijalnu skrb i drugi.

Elvis Šarić ravnatelj OŠ M. Središće rekao je da se radi o dječaku romske narodnosti koji je već i ranije stvarao probleme u školi, a inače je izvor 99 % svih takovih problema što se tiče vršnjačkog nasilja. Momentalno u školi imamo još jedan slučaj vršnjačkog nasilja, gdje se radi o sukobu djece većinskog naroda, dakle nisu uključeni Romi. Taj slučaj rješavamo i sutra nakon razgovora sa roditeljima vidjet  ćemo koje mjere ćemo dalje poduzeti.

Predstavnica Centra za socijalnu skrb Jelena Deban-Turk između ostalog je rekla da je centar po prijavi učinio sve što mora, ali centar u M. Središću nije nadležan za ovakve slučajeve maloljetničke delikvencije, već se on rješava na višoj razini. S obzirom da dijete ima 14 godina to rješavaju više službe socijalne skrbi. I ona je ponovila da će dječak tijekom tjedna ili do kraja ovog tjedna biti popraćen u Odgojni centar Ivanec. Koliko će tamo ostati to nije mogla odgovoriti.

Milorad Mihanović predsjednik VMO Sitnice posebno se obrušio na rad Centra za socijalnu skrb. Svi znamo da se radi o obitelji s kojom već duže vrijeme postoje problemi pa  tako onda i s djetetom. Rad centra smatra lošim  kao i njegov nadzor nad provođenjem i trošenjem sredstava socijalne pomoći. Jer takav rad Centra ujedno i stvara probleme među samim Romima. Centar mora uvidjeti da svi problemi dolaze od grupacije od 5% Roma. Pijanci, nasilnici i neradnici dobivaju socijalnu pomoć, nikako ih se ne nadzire dok oni koji su lojalni, pošteni,  bivaju izloženi raznim kažnjavanjima zbog sitnica. Dokle sve to bude tako, dešavati će se i ovakve nevolje kao s ovim dječakom. Institucije jednostavno moraju dobro odraditi svoj posao. Sitnički Romi nemaju nikakvih problem s većinskim narodom pa žele da tako i ostane i žao mu je što se ovaj izolirani slučaj nije riješio na drugačiji način. I on sam je spreman razgovarati sa roditeljima ozlijeđenog dječaka.

Liječnica dr. Biserka Goričanec čiji je pacijent ozlijeđeni dječak istaknula je da se radi o lakšim ozljedama, no roditelji ozlijeđenog dječaka iskazali su veliku ogorčenost prema nasilniku. Želimo li da se ovi problemi prevladaju, edukacija mora početi od obitelji pa na dalje. Teško da možemo raditi drugačije. Moramo se baviti uzrokom, a ne posljedicama.

Na kraju je gradonačelnik Dražen Srpak rekao da u ovakvim slučajevima moramo djelovati brzo i učinkovito kako bi se svi osjećali sigurno i zaštićeno i većinski i manjinski narod. Moramo zadržati taj međusobni  dobar odnos dvaju naroda i nikako ne smijemo dozvoliti ovakve slučajeve.

U radu Vijeća još su sudjelovali Dejan Orehovec PP M. Središće,  Dragutin Belše Dolores Vrtarić i Marta Tuksar od strane Grada te članovi vijeća i predstavnici medija Stjepan Mesarić i Zlatko Rihtarec.

 

(tekst i foto Z. Rihtarec)