VIDEO UDRUGE MURID – PROMICANJE DOBROBITI ZA SVU MALU DJECU

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) osnovana je 2011. godine. Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno u djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje odnosno obitelj.

Više na http://www.murid.hr