SRPAK I KOLAREK PROTIV NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA

Gradonačelnik Grada Mursko Središće i Grada Preloga uputiti će prijedlog za izmjene nove Uredbe i Zakona o udrugama

Na prijedlog gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka, te gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka prema Vladi Republike Hrvatske, a putem ministra Darka Horvata uputiti  će se prijedlog izmjene nove Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Zakona o udrugama.

Nova Uredba i Zakon o udrugama stvorili su niz poteškoća i bespotrebnih komplikacija u radu udruga ,a posebice onih manjih kojih u našim sredinama ima jako puno i važan su segment u društvenom životu. Mnogobrojni problemi nastali su i za same općine i gradove. U najkraćem roku održati će se radni sastanak stručnih službi i gradonačelnika Murskog Središća i Preloga gdje će se identificirati nastali problemi i poteškoće nastale zbog primjene nove Uredbe i Zakona o udrugama i donijeti konkretni prijedlozi izmjena tih dviju akata ,a sve u cilju olakšanja i pojednostavljenja rada udruga. Kad se taj prvi dio odradi, dvojica gradonačelnika zamoliti će potporu u tome svih općina i gradova Međimurske županije. (rt)