SPAJAMO SE – Mursko Središće i Sveti Martin na Muri spojiti će se šetnicom

Prije nekoliko mjeseci rodila se ideja za spajanjem naše šetnice sa svetomartinskom Murom. Gradonačelnik Dražen Srpak predložio je načelniku Općine Sveti Martin na Muri Draženu Crnčecu da se pokrenu aktivnosti oko toga, a Općina Sveti Martin na Muri je taj prijedlog objeručke prihvatila. Tako je negdje tijekom lipnja, uz prisustvo Hrvatskih voda, Javne ustanove za zaštitu prirode i projektanta bio obilazak na terenu te se je već tada načelno sve dogovorilo. Sreća je što uz rijeku Muru postoje postojeći šumski putevi, a također servisni putevi Hrvatskih voda čijom se revitalizacijom ili moguće potrebitim ponovnim probijanjem zapravo omogućava spajanje svetomartinske Mure i naše šetnice. Hrvatske vode su već prije izvjesnog vremena probile servisni put od Mlinarske hiže u Žabniku do „ekonomije“ u Hlapičini, a danas je obiđena trasa postojećih šumskih puteva uz rijeku Muru u Hlapičini na potezu od NK „Mure“ pa do prije spomenutog lokaliteta „ekonomije“ do kojeg je već trasa probijena. Trasu su obišli predstavnici Hrvatskih šuma, predsjednik Mjesnog odbora Hlapičina, projektant, komunalni redar i gradonačelnik.

Predstavnici Hrvatskih šuma su utvrdili da je postojeće šumske puteve potrebno i moguće obnoviti te da će se to u kratkom vremenu i dogoditi. Revitalizacijom postojećih šumskih puteva će se već zapravo spajanje fizički dogoditi jer je ostatak trase dugačke 12 kilometara, a koja se proteže od ribnjaka ŠRC Zalešće sve do Lapšine već uređena s urbanim dijelovima u Murskom Središću i djelom u Općini Sveti Martin na Muri.

Zaštita prirode nam je vrlo važna te se kod ovog projekta apsolutno moraju poštovati svi standardi vezani uz to, naravno u suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirode. Želja je da ovaj konačni turistički proizvod, a koji će, sigurni smo, biti veliki magnet, bude poučna staza na kojoj će oni koji njome prođu moći naučiti sve o rijeci Muri te flori i fauni koja se veže uz nju.

(tekst i foto: GMS)