Romkinje su diskriminirane na temelju nacionalne pripadnosti u svim područjima života

Prava žena u Republici Hrvatskoj – predavanje u Romskom obiteljskom centru Kuršanec

Romkinje su danas izložene diskriminaciji na temelju nacionalne pripadnosti u svim područjima života – u obrazovanju, zapošljavanju, djelovanju u politici a zbog niske razine obrazovanja, slabe informiranosti o vlastitim pravima i naglašene patrijarhalnosti i diskriminacije temeljem spola u romskim zajednicama, često su socijalno isključene.

Uzevši u obzir uvjete života u kojima one žive i nedostupnost ključnih uvjeta za samoostvarenje (obrazovanje, zdravstvena skrb, sudjelovanje u kulturi i politici), zaključujemo da položaj Romkinja utječe na sve razine javnog života i života unutar romske zajednice, posebno u vidu odgoja i odrastanja djece što se ogleda u negativnim obrascima funkcioniranja romskih zajednica.

S druge strane, predrasude i stereotipi o romskoj zajednici, duboko su ukorijenjeni u svijest lokalne zajednice. Nedovoljno poznavanje romske kulture, tradicije i načina života te neupućenost u stvarni položaj Romkinja, uzrok su diskriminacije s kojima se svakodnevno susreću. Iako rijetko izlaze iz naselja u tim su prilikama izložene diskriminaciji koja je nastala iz predrasude da su „Romkinje prljave, nepismene, neobrazovane i da kradu“.

Spomenuto potvrđuje da uključenost Roma, na razini lokalne zajednice nije postignuta zbog čega često Romkinje nemaju mogućnosti za postizanje svog potencijala.

Građanskom akcijom koju financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, žele se  stvoriti preduvjeti za uspješno uključivanje Romkinja u javni i društveni život u zajednicu na području Međimurja.

Akcija, koju provodi udruga Sfera, zamišljena je kao kampanja „Žene za ravnopravnost“ a korisnici akcije su dvije skupine: Romkinje koje će se kroz predavanje o pravima žena educirati i razviti pozitivan osjećaj identiteta što će utjecati na razvoj njihova samoostvarenja. Predavanje o Pravima žena u Republici Hrvatskoj održat će se u utorak, 22. kolovoza 2017. u prostorijama Romskog obiteljskog centra u Kuršancu s početkom u 11 sati, a održat će ga Josip Grgić, stručni savjetnik za područje obrazovanja iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

U kampanju ćemo uključiti i 15 ambasadorica – žena iz javnog i društvenog života koje imaju utjecaj na javno mišljenje. One će pritom promovirati razvoj razumijevanja i tolerancije za položaj Romkinja kao i njihovo uključivanje u zajednicu i pružanje ravnopravnih mogućnosti što će u konačnici utjecati na osvještavanje tolerancije kao aktivnog odnosa prema različitostima, njihovo uvažavanje te angažiranje pojedinca u obliku osobne odgovornosti.

Kroz fokus grupe i on line upitnikom istražit ćemo percepciju diskriminacije kod Romkinja i žena iz većinske zajednice a nakon obrade rezultata izradit ćemo program za uključivanje Romkinja u javni i društveni život zajednice.

Upoznavanjem Romkinja i ambasadorica potaknut ćemo razvoj komunikacije dok će fotografije koje ćemo snimiti, a na kraju provedbe i izložiti, potaknuti ostale članove zajednice na djelovanje kojim će se ostvariti uključivanje Romkinja.

Ovakvim pristupom želimo osvijestiti javnost o njihovu položaju te promijeniti stavove temeljene na predrasudama i stereotipima ciljem da se u buduće programe i projekte uključi što više Romkinja što će unaprijediti stupanj integracije cijele romske zajednice.

Ovom kampanjom želimo osvijestiti zajednicu većinskog stanovništva o nepovoljnom položaju u kojem se nalaze Romkinje i razviti program njihova uključivanja u društveni život zajednice s ciljem izgradnje tolerantnije zajednice.

Maja Odrčić Mikulić

voditeljica građanske akcije

(foto: R. Tomanić)