RIBIČI IZ SRD „MURA“ ODRŽALI GODIŠNJU SKUPŠTINU

Upravni odbor Srd Mure u 2015.održao je ukupno sedam redovnih sjednica gdje su donošene odluke na prijedlog članova UO i njenih komisija, a vodeći se programom rada za  2015. koje je potvrdila Skupština društva. Osim redovnih sjednica za manje bitne teme UO nije se sastajao već ih je rješavao telefonski između članova UO ,dok se potvrda tih odluka donosila na idućim redovnom sjednicama. O svim odlukama redovito je informiran predsjednik Nadzornog odbora gosp. Kukovec Damir. Kao članica SSRD Međimurske županije izvršavane su se obaveze prema Savezu , a pojedini članovi UO i članovi društva su  sudjelovali  u samom radu Saveza kroz odbore i komisije Saveza (Upravnom, izvršnom , nadzornom odboru i takmičarskoj , ribočuvarskoj komisiji i komisiji za polaganje ribolovnih ispita).

01

Na vrijeme i u potpunosti su izvršavane obaveze prema Savezu kao što su uplate za prodane ribolovne dozvole , dostava evidencije odrađenih radnih akcija članova i ulova za tekuću godinu za članove društva kao i u radu komisija i odbora Saveza. Samom suradnjom sa SSRD M.županije  možemo kao članica biti zadovoljni. Kao nosilac gospodarenja na vodama danim na upravljanje od strane ministarstva  (Selnica i Zalešće) izvršene su sve obveze prema ministarstvu i HŠRS-u -uplate doprinosa od prodanih dozvola na ribnjacima kao i dostava ulova i podataka o ribolovnim vodama. Izvršen je inspekcijski nadzor ministarstva nad prodanim dozvolama odnosno nadzor nad pravovremenom uplatom doprinosa prema državi prodanih dnevnih dozvola za naše vode ( mjesečni obračuni). Što pak se tiče samog članstva (uz uobičajen prelazak članova iz jednog u drugo društvo)  SRD Mura je u 2015. brojilo 281 odraslog člana i 28 kadeta, te je prodano 251 dozvola za seniore, 17 za seniorke odnosno juniore , 3 dozvole za invalide domovinskog rata i 277 dnevnih dozvola. Srd Mura je i dalje jedno od najmasovnijih udruga kako na području grada ,tako i  u Savezu gdje smo i dalje drugo ribolovno društvo po broju članova.

02

Početkom godine izvršeno je i poribljavanje otvorenih voda koje provodi Komisija za poribljavanje Saveza uz prisutnost i pomoć članova Srd Mure. O poribljavaju otvorenih voda Saveza i vodama  kojima je nositelj gospodarenja Srd Mura detaljnije će iznijeti Komisija za poribljavanje Srd Mure.

Početkom godine prišlo se izradi novog statuta društva(koji je potvrđen na skupštini društva lani) usklađenog sa Zakonom o udrugama, u čemu su sve ribolovne udruge imale pomoć -odnosno najveći dio posla je oko pravilnog usklađenja sa Zakonom o udrugama odradio tajnik Saveza gosp. Oreški D.

03

Kao što vam je većini poznato još se u 2014. godini  pokušalo sanirati prijelaz preko stare Mure prema Napolitankama što je  nastavljeno i  u 2015. Sam prijelaz se sada sanira svaki put nakon velike vode i devastacije ,a za samu sanaciju treba zahvaliti najviše našim članovima s druge strane Mure. Kako bi se ribolovcima omogućio i prilaz na ribolovne vode i kad je prijelaz poplavljen pristupilo se izradi trajnog pješačkog mosta na tome djelu te je izrađen sigurniji željezni mostić. Osim navedenog održavani su i prilazni putovi prema grabama (od čišćenja smeća,košnja trave i održavanje obala graba). Ovim putem zahvala svim učesnicima koji su na bilo koji način omogućili izvršenje navedenih akcija na otvorenim vodama.

Ostale informacije o aktivnostima  na vodama Napolitanke ,Stara Mura,Mali Balaton u izvješćima komisije za radne akcije.

04

Najveći dio aktivnosti i u 2015.ipak se odvijao na području voda gdje smo nositelji gospodarenja odnosno najvećim djelom na ribnjaku ŠRC Zalešće. Kao što sam i već prije naveo pravovremeno smo i u potpunosti  izvršili sve obveze prema Ministarstvu i HŠRS-u. propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, pa je tako izrađen plan gospodarenja za 2016. koji je i potvrđen od Ministarstva.

Sam  ribnjak Selnica u 2015. bio je zatvoren za ribolov tj. stavljen u stanje mirovanja od ribolova te je izvršeno jedino uređenje obala samog ribnjaka,a za 2016. predviđen je ribolov

po sistemu ulovi i pusti prema potvrđenom Planu gospodarenja za 2016. te se planira  otvaranje sezone početkom 4 mjeseca. Kako bi mogli u planiranom roku otvorit ribnjak pozivam Vas da se pridružite akcijama koje slijede (obavijesti će biti na oglasnim pločama društva, Trgovini ribolovnog pribora Dado i na internet stranicama društva).

05

Veći dio aktivnosti u 2015. održavao  se na Napolitankama(društveno takmičenje i Somić kup, radne akcije), a na terenima ŠRC Zalešće  organizirana je u dogovoru sa gradom tradicionalna  proslava 1 svibnja za građanstvo uz besplatnu podjelu graha, gdje je sudjelovao Grad M.Središće u kuhanju graha dok smo ostali dio bili organizator mi  , u suradnji sa TZ grada  kuhao se i vrlo uspješni Gradski kotlić i pekle ribice za Badnjak, a svoje aktivnosti na terenima obavljale su između ostalog na ŠRC Zalešće i koristile članice udruge sport za sve kao i drugi građani sa područja grada. Na Zalešću je i ove godine održana Mala škola ribolova za djecu do 14 godina.Za polaznike Male škole organizirano je takmičenje što je i bilo ujedno i društveno takmičenje kadeta. Uz dodijeljene pehare za prva tri mjesta svaki sudionik takmičenja primio je prigodne nagrade ili mu je bila dodijeljena besplatna kadetska dozvola.

11

Na ribnjaku je održano i niz tradicionalnih sportskih takmičenja u organizaciji društva (Kup Branko Vrtarić, Takmičenje bračnih parova ,Takmičenje mješovitih parova,Noćno takmičenje, Takmičenje Sjećanje na Vukovar),a učestvovali smo i na međunarodnom druženju i takmičenju Mura-cup u Mađarskoj. Opravdanost organiziranja takvih sportskih takmičenja i druženja vidljivo je i u popuni  samih prihoda društva.

Na realizaciji projekta izgradnje doma i dalje se prikupljala potrebna dokumentacija.

Tako se prijavilo na natječaj za kupnju zemljišta od Republike hrvatske (633 m2 ). Te je nakon obavljenog završetka natječaja kupljeno zemljište od RH u vrijednosti od 41000,10 kn, gdje nam je grad kapitalnom donacijom pomogao sa 21000 kuna.

Nakon kupnje te parcele sa gradom M.Središće je sklopljen ugovor o kupnji drugog dijela zemljišta od 67 m2.

06

Taj dio je otkupljen od grada u vrijednosti od 5159,00 kn za koji je odlukom  grada odlučeno da će nakon rebalansa proračuna grada  biti uplaćen cijeli iznos na račun  SRD Muri, što će vjerujem i biti  na temelju dosadašnje nadasve uspješne suradnje sa uredom grada , a posebice gradonačelnikom Srpak Draženom i pravnikom Štefanić Miljenkom.

Ovim putem u svoje i u ime društva najiskrenije im se zahvaljujem, na dosadašnjoj  i budućoj suradnji sa društvom SRD Mura.

Nakon zadovoljavanja osnovnog preduvjeta za gradnju to jest da smo vlasnici tih parcela i prijenosa na gruntovnici tih čestica u vlasništvo SRD Mure (dobili početkom 2016) u razgovoru sa gospodinom Sršan Josipom da pregleda prikupljenu dokumentaciju za dom kako bi se pokrenuo postupak traženja građevinske dozvole doznajem da je u međuvremenu nakon početka prikupljanja potrebne dokumentacije došlo do promjena Zakona o gradnji te je već ranije prikupljenu dokumentaciju potrebno uskladiti prema tom Zakonu.( dopuniti tj. promijeniti glavni projekt i dobiti ponovno dozvole na temelju izmijenjenog glavnog projekta od strane više institucija) što slijedi sljedećem izabranom upravnom odboru.

Kako ne bi ovaj zadnji dio mog izvještaja završio u jednoj mjeri razočaravajućem tonu nastavimo o onome što je još vjerujem pozitivno bilo u ovoj zadnjoj godini mandata Upravnog odbora.

07

Na ribnjaku ŠRC Zalešće prema odluci UO odlučeno je da se završi sanacija preostalog zapadnog dijela obale ribnjaka oblaganjem kamenom. Nakon što su pristigle dvije ponude  i odabrana je najjeftinija ponuda od 24000 kn sa pdv. od Levačić usluge d.o.o.

S obzirom na vremenske uvjete i samu  dostavu ponuda izvođača  ugovor je potpisan početkom ove godine , a i sami radovi su izvršeni početkom godine što je i planirano programom rada i financijskim planom za 2016. odobrenom  na radnoj sjednici skupštine društva  od 13.12.2015.(napomena dužni smo bili prema Zakonu o računovodstvu donijeti plan rada i financijski plan za 2016 u tekućoj godini 2015).

14

Za daljnju promociju i promicanje ugleda grada i Srd Mure sigurno su zaslužni i naši takmičari ribolovci. Prva ekipa seniora Srd Mure koja se natječe u drugoj hrvatskoj ligi  ,druga ekipa seniora u drugoj međimurskoj ligi i posebno ekipa juniorki koja je drugu  godinu zaredom u završnici Kupa Hrvatske osvojila naslov državnih prvakinja u ekipnom plasmanu. Veliko zadovoljstvo mi je naglasiti da je na toj završnici juniorka Dolenec Valentina postala u pojedinačnoj konkurenciji prvakinja Hrvatske pa tako u toj konkurenciji treću godinu zaredom Srd Mura ima pojedinačnu prvakinju države.

Na temelju dugogodišnjih  rezultata juniorske ekipe i činjenicom da se pojedine članice više ne mogu takmičiti u juniorskoj kategoriji UO je donio odluku da se formira ženska seniorska ekipa u  natjecateljskoj 2016 godini i prijavi za takmičenje u prvoj hrvatskoj  ligi HŠRS-a. Te će Vam nove članove takmičarskih ekipa kako seniora i seniorki predstaviti gosp. Mađarić predsjednik takmičarske komisije.

08

Na kraju ovog četverogodišnjeg mandata još kratki rezime u djelovanju društva i UO od 2012-2015;

– pokrenuta inicijativa za izgradnju ribičkog doma

– riješeni su  imovinsko –pravni odnosi oko zemljišta za dom

– izrađena revizija Ribolovno gospodarske osnove

– izvršena kompletna sanacija obala ribnjaka na ŠRC Zalešće

– pokrenut projekt Mala škola ribolova (za kadetski uzrast)

– izrađeni mostići na Napolitankama i prilazu prema Napolitankama

– izvršena sanacija istočne obale ribnjaka Selnica

– usklađenje rada društva prema novim zakonima (Zakon o udrugama ,Zakona o

spotu,Zakona o računovodstvu)

-takmičari-seniori takmiče se u drugoj hrvatskoj i drugoj međimurskoj ligi

-juniorke prvakinje države dvaput zaredom ekipno i triput zaredom pojedinačno  (sve      tri članice-triput zaredom bile su prvakinje ).

-formiranje seniorske ženske ekipe za takmičenje u prvoj hrvatskoj ligi

09

I na kraju ovog izvješća želim zahvaliti svima Vama koji ste dali svoj doprinos u ostvarenju zacrtanih planova kako u 2015 tako i kroz čitav mandat ovog UO, kao i svim sponzorima,donatorima,članovima i dosadašnjim i bivšim članovima UO društva, gospođama Lisjak i Jurinić kod učestvovanja u proslavama na ribnjaku Zalešće i organizaciji takmičenja,a svim prisutnim ženama, majkama,curama i članicama društva sretan  nadolazeći praznik 8. Ožujka – Dan Žena uz jedan skroman poklon kao izraz naše zahvalnosti i poštovanja.

Predsjednik Srd Mura: Stjepan Lisjak

10

IZABRAN JE NOVI UPRAVNI ODBOR

 1. Stjepan Lisjak – predsjednik ŠRD-a „Mura“
 1. Nenad Jurinić – dopredsjednik
 1. Ivan Vugrinec – tajnik
 1. Boris Goričanec
 1. Zvjezdan Mađarić
 1. Marko Lisjak
 1. Robert Frketić
 1. Dejan Gojnik
 1. Vladimir  Kukovec
 1.  Antolović Saša
 1.  Kutnjak Zlatko

12

NADZORNI ODBOR

 1. Kukovec Damir-            predsjednik
 2. Lipić Branko                   član
 3. Tkalec Ivan                     član

 13

PLAN I PROGRAM RADA ŠRD MURA  ZA 2016.

 

1. Ispunjavanje obaveza prema SŠRD Međ. Županije u skladu sa obavezama kao članice

Saveza i sudjelovanje u radu tijela i komisija saveza

2. Gospodarenje vodama danim na upravljanje Srd Mura Ugovorom o dodjeli ribolovnog

prava u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, Gospodarskoj

osnovi i Planu gospodarenja i izrada Plana gospodarenja za 2017

3. Pratiti promjene Zakona i postupati  u skladu s njima

4. Ishođenje građevinske dozvole za izgradnju doma te same aktivnosti oko izgradnje, te sanacija južne strane obale ribnjaka.

5. Sudjelovanje u događanjima u organizaciji turističke zajednice i grada M.Središće

6.Organizacija tradicionalnih takmičenja Srd Mura

7.Sudjelovanja seniorskih takmičarskih ekipa u II hrvatskoj ligi i II međimurskoj,Mura-cupu

i takmičenja juniorske ženske ekipe,sudjelovanje ženske seniorske ekipe u I  hrvatskoj ligi

8. Rad s mlađim kategorijama ribolovaca

9. Organizacija radnih akcija prema  planu radnih akcija na otvorenim vodama i  vodama Srd

Mure

10. Informiranje članstva o aktivnostima, takmičenjima i radnim akcijama putem dopisa, obavijesti na oglasnim pločama i internetskim stranica (www. srdmura.hr).

(foto: Tin Tomanić, Anđelko Jurak)

15

16

17