ODRŽANA RADIONICA STRATEŠKOG RAZVOJA GRADA M. SREDIŠĆE DO 2020. GODINE

Grad Mursko Središće je u procesu izrade Strateškog razvojnog programa Grada Mursko Središće do 2020. godine.

 

Proces izrade započeo je tijekom ljeta 2015.g. izradom osnovne analize, definiranjem radnih skupina i održanih pripremnih sastanaka s koordinatorom izrade strateškog programa, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA d.o.o.

Srateškim razvojnim programom utvrditi će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno – gospodarskom razvoju Grada Mursko Središće. Izrada Strateškog razvojnog programa Grada Mursko Središće do 2020. Godine obavezno uključuje: Analizu i ocjenu stanja sa SWOT analizom, viziju razvoja grada, razradu strateških odrednica, financijski plan, usklađenost s drugim strateškim dokumentima, postupak praćenja provedbe i akcijski plan za trogodišnje razdoblje.

U srijedu 14. listopada 2015. godine u novo otvorenom Inovacijsko tehnološkom centru- InTec tvrtke Sobočan interijeri održana je prva radionica na temu analiza i ocjena stanja sa Swot analizom. Na radionici su prisustvovali gradonačelnik Dražen Srpak, predstavnici gradske uprave, predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja grada Mursko Središće.

Nakon kratkog upoznavanja sudionika sa Strategijom Grada Mursko Središće i analize i ocjene stanja, sudionici radionice bili su podijeljeni u četiri skupine, te razrađivali SWOT analizu, tj. koje su snage, slabosti, prilike i prijetnje Grada Mursko Središće.

(m, foto Dolores Vrtarić)

unnamed (1)

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed (4)

unnamed (5)

unnamed (6)

unnamed (7)

unnamed (9)