OBNAVLJA SE STARI MLIN U ŽABNIKU POTOPLJEN PROŠLE GODINE

Stari mlin u Žabniku 10. rujna 2016. doživio je havariju te je njegov veći dio završio u Muri. On je Projektom Ekološke organizacije Lipa 2006. godine vraćen i postavljen u Žabniku kod Svetog Martina na Muri, s mlinskim mehanizmom iz 1902. godine. Mlin je nalik mlinovima kakvih je bilo na desetke u prošlom stoljeću uz rijeku Muru, a izgradili su ga domaći majstori. Novac su osigurale razne institucije i Međimurska županija, a koordinirala ih je Ekološka organizacija EOL.

 

01

Sada se mlin obnavlja i uskoro će biti u potpunosti renoviran jer je nakon potapanja bio dosta oštećen. Novost je da će sada neki dijelovi biti željezni i obučeni daskama pa će tako mlin izgledati kao vjerna replika mlinova kojih je od Lapšine do Podturna bilo oko 90.

(tekst i foto A, Jurak)

03