Nema više opomena – svi koji nepropisno odlažu otpad u prirodi biti će kažnjeni!

U ponedjeljak 11. rujna održana je 10. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće na kojoj si između ostalih donesene i ove dvije odluke koje se tiču otpada i zagađivanja okoliša.

– Nalaže se Odsjeku za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se primjenjuje Odluka o komunalnom redu, te da se prekršitelji ne opominju, već kažnjavaju. Građani se pozivaju da voditelju odsjeka ili komunalnom redaru prijave osobe koje nepropisno odlažu otpad i time zagađuju okoliš. Grad Mursko Središće upozorava da će se osobe koje odlažu otpad u prirodu biti kažnjeni bez ikakve prethodne opomene.

-Nalaže se Odsjeku za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se lokacija u Murskom Središću na kojoj se odlagao biljni i građevinski otpad u potpunosti očisti i sanira, te da se stavi van upotrebe za odlaganje bilo kakve vrste otpada.

(rt, foto, A. Jurak)