Natječaj za upis na tečaj za izobrazbu nogometnih delegata MNS-a

Na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2023. Izvršni odbor udruge nogometnih delegata MNS, donio je odluku te organizira

N A T J E Č A J

za upis na tečaj za izobrazbu nogometnih delegata

Međimurskog nogometnog saveza

Kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

Sudac regionalnog ili saveznog ranga u trajanju suđenja u nogometu od najmanje 12 godina

Priznati sportski djelatnik na razini MNS u trajanju obnašanja dužnosti u nogometnom športu od najmanje 3 godine

Prijave za upis šalju se elektroničkom poštom ili osobno u kancelariju MNS do 01.08.2023.

Dokumenti koji se prilažu kod prijave:

Molba za učlanjenje u udrugu

Sportski životopis

Preslika domovnice

Potvrda o nekažnjavanju

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja dužnosti delegata na nogometnim utakmicama

Ovjerena pismena preporuka športske udruge ili kluba iz koje kandidat dolazi kao sportski djelatnik

Fofografija u elektroničkom obliku

Udruga nogometnih delegata MNS