MDS: Vratiti šaltere Elektre Čakovec

Na 10. sjednici Skupštine Međimurske županije, u okviru aktualnog sata, vijećnik MDS-a Željko Pavlic upozorio je na činjenicu da su od prosinca 2017. godine, kada je došlo je do promjene u pružanju usluga korisnicima Hrvatske elektroprivrede, građani Međimurske županije zakinuti  za mogućnost da, za razliku od građana Zagreba, plaćaju svoje račune, postavljaju upite i reklamacije, direktno na šalteru HEP-a u Čakovcu, kao što je to i dalje moguće kod Međimurje plina i Međimurskoh voda.

Umjesto toga upute i reklamacije u vezi s računima, kupci HEP-Elektre koji pripadaju Distribucijskom području Čakovec, mogu uputiti osobno na šaltere regionalnog centra HEP Elektre, ali u u Zagrebu, Gundulićeva 32, ili poštom (dopisom) na adresu HEP Elektra d.o.o. Zagreb ili na besplatni telefon i na adresu e lektroničke pošte. Iz ovoga je vidljivo da su brojni građani Međimurja u podređenom položaju i imaju poteškoće u ostvarenju svojih potrošačkih prava, iako plaćaju, i to najredovitije u državi, istu cijenu struje kao i ostali.

Vijećnik Pavlic predložio je županu da zatraži od HEP-a, da otvaranjem šaltera u Čakovcu, ostvari mogućnost da građani Međimurja mogu direktno, najbrže i najjeftinije, rje&s caron;av, a ti sve poslove s HEP-om, kao što to mogu raditi građani Grada Zagreba.

(MDS)