MAJMONI NOGOMET VODIJO PA RUDOR JOŠ NAZNA V ŠTEROJ BO LIGI IGRO – DNEVNO IZVJEŠĆE IVE KOPRIVE PART 8

Negda dok sem puca bila, mijslijm po lejtaj jer sem puca i danes, hodila sem na Šuderko  za našega Rudora navijati. Unda su v joko visokoj ligi igrali jer je niskih niti nej bilo. Douko se putuvalo i tou z storim rudničkim kamionom. Danes so vam samo nekše biciklin lige makar do sosednoga sela i peški lahko dojdejo. Se zmijslim Slaveka Teksasa. Un vam je odzodi tak dobro igro kaj so si protivnički napadoči mogli dopusta zeti. Niko je voleje nej lovil kak stori Puki, a Matuza Branko je čuda junferi spelovo. Na utakmicaj, nej pri ženskaj. Vlado Cizar se isto dosta goli nazabijvo, a golman je bil Vrana i bronil je kak ftiček, iak je Boro Cizar lepše parode delo. Zmijslim se i pokojnoga Koša. Tak se elegantno pred golmanima naklanjo kaj im je saka lopta vušla v gol. Nem ih dale nabrajala pak se drugi nek ne srdijo jer mouram prejti na ove danešnje.

 

Njijh sem gledala sam jempot i to da so kvalifikacije s Plitvicom igrali. Cejlo Središće je bilo na utakmici, pak kak bi mogla jo faliti. Vu tretjoj ligi so dobro igrali i da so se nej nekši majmoni zmislili kaj jo trejba rasformejrati i danes bi v njoj bili. Z njimi je igral i Čakovec. U stvari polovica Čakovca jer rejtko da so 7 igroči meli. Kulko so ih pločali kad so samo 13 hiladi kuni duga napralji si soumi zračunajte. I mesto da so ih već spomenuti majmoni vum z lige isključili, uni vam i danes probleme dejlajo. Kak su im nej mogli objasniti da se nogomet z 11 igroči igra i da duge treba platiti, so ih zagorci preventivno z nouve lige vum hitili. Međimorci se bunijo jer je bilo dogovorjeno kaj bo naših 12, a njihovih 6. Ve so si još janoga svojega kluba nutri deli, pak ih je 7, a nas 11. I dok se ta sapunica ne razrejši Rudor vam nazna vu šteroj bo ligi igro. No, sij bicikline imajo pak morejo birati.

 

Jo sem nej nigdor vu brako bila, ali znoum kaj ih se v danešnje vrejme već raspodne nek održij. Čitam danes kaj so naši paraziti štere zovemo saborniki zakona donesli kaj bodo pederi i lezbače ista prava meli kak i uni oženjeni. Tou podržavam cejlim srcem, pak nek se i uni rastovlajo kak i raznospolni. Jedijno im deco nabodo dali posvojati. Nek si naprovijo svojo, ak morejo !

 

Porezna je danes objavila nekšo listo srama. Na njoj so sij kaj ploće radnikima ne dovlejo.Tak je duga kaj se pijtam ak neko vu ovoj državi opće dohodke delij. Mesto kaj bi ih odma zaprli i imovino zaplenili uni složejo top-liste. Zutra bodo sij na njoj imena z svojega mesta iskajli, prejkzutra bodo tou v krčmaj komentejrali, a v četrtek se touga niko već nabo zmislil. Osim unih kaj so ploćo nej dobili ! Vaša Iva Kopriva.