Još neki zaključci stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

U nastavku objavljujemo i ostale zaključke 09. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koje nismo prenijeli kao zasebne članke.

Prihvaća se ponuda stalnog sudskog vještaka za područje strojarstva, strojarske i procesne opreme te poljoprivredne mehanizacije Marjana Novaka, ing.stroj. u visini od 1.900,00 kuna + PDV za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti opreme i inventara Caffe bara „Šport“ u sportskoj dvorani u Murskom Središću te se putem narudžbenice naručuje navedena usluga.

Zamolba Danice Novak iz Brezja 39 za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade šalje se na razmatranje i odlučivanje Socijalnom vijeću Grada Mursko Središće

Prima se na znanje obavijest Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je projektni prijedlog Grada Mursko Središće „Omogući-podrži pomozi“ u sklopu otvorenog trajnog poziva „ZAŽELI- Program zapošljavanja žena“ prošao administrativnu provjeru te je ušao u drugu fazu postupka, odnosno u fazu procjene kvalitete.

Odobrava se košarkaškom klubu Rudar Mursko Središće isplata donacije u visini od 3.000,00 kuna za pokrivanje troškova kotizacije te trenerskih seminara.

Usvaja se prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g. te se isti upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

(rt, foto rt)