GRAD MURSKO SREDIŠĆE POSTAJE GRAD PRIJATELJA DJECE

Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ (Child Frinedly City) je globalna inicijativa UNICEF-a koja je pokrenuta 1996. godine s ciljem stvaranja gradova po mjeri djece.

U Hrvatskoj Akcija je započeta 1999. godine, a vodi je Savez društava naša djece Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz potporu UNICEF-a.

Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe za djecu, pravne subjekte, udruge u gradovima, te roditelje, a napose  djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece prema Konvenciji UN o pravima djece. Prema Konvenciji odrasli su dužni činiti najviše što mogu kako bi se svako dijete potpuno i sukladno razvijalo i pripremalo za život, a na korist svoje zajednice. Taj holistički pristup važna je komponenta cijele Akcije stvarajući tako sigurno ozračje za bolje sveukupno zdravlje djece, a time i zdravlje buduće generacije.

U samoj Akciji radi se na 10 područja koja su važna za zdravlje djece: 1. programiranje i planiranje za djecu; 2. odvojiti financijska sredstva na razini lokalnih zajednica za djecu; 3. dati podršku i potporu udrugama za djecu; 4. dijete u sigurnom i zdravom gradu; 5. zdravlje djece; 6. odgoj i obrazovanje; 7. socijalna skrb za djecu; 8. kultura i sport za djecu; 9. slobodno vrijeme i rekreacija za djecu, 10. podrška i pomoć roditeljima u skrbi za odgoj djece.

Prvi gradovi proglašeni „Gradovima i općinama prijateljima djece „ bili su 2005. godine među kojima je bio i grad Čakovec, a potom grad Prelog. Broj se svake godine povećava, sada je 112 gradova i općina uključeno u tu Akciju.

Pripadamo Europskoj mreži „Gradova prijateljima djece“ uz našu originalnu ideju da se aktivnosti prenesu i sažive i u manjim lokalnim zajednicama kao što su općine. Time je naša Akcija originalna.

Samom Akcijom na nivou Hrvatske koordinira Središnji Koordinacijski odbor sa sjedištem u Savezu društava Naša djeca Hrvatske.

Grad Mursko Središće želi postati Grad prijatelj djece, te se ujedno želi osnovati Društvo naša djeca Mursko Središće, te se za provedbu aktivnosti zadužuju predsjednica odbora za predškolski odgoj Ivana Maltarić i zamjenica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Kristina Nestić.

(GMS, foto arhiva Muralista)

uvodna-24-1