EUROPA BI MOGLA VU SREDIŠĆU PODZEMNO ŽELEZNICO FINANCEJRATI – DNEVNO IZVJEŠĆE IVE KOPRIVE PART 12

Na janome Gradskome vejću je vejćnik kojega zovejo Đimi, a ime mu je Mario Nerer, pijto Srpoka zakaj sij projekti štere Grod predlože za europske fondove propodajo. Je zaključil da se naznajo dobri predlogi dati i da je grodska vlost po toum pitanjo nesposobna. Jo mijslim kaj bi mij trebali dobro premisliti kaj nam vu Središćo treba i unda na zboru biročov zbrati nojbojšo idejo.

 

Moja bi na primer bila nek nam Europa financejra podzemo železnico. I tou bi jih nej čuda koštalo jer infrastrokturo već imamo. Je cejlo područje groda od Štukovca, Hlapičine pa do Peklenice i Križovca povezano z podzemnimi tuneli v kojaj se negda uglen kopo. Tak bi nej trelo nikaj bušiti nego sam tou z gredaj podprti i maloga cugeca nabajti šteri bi nas pod zemlom vozil. Pa nek se unda kamijoni jebejo po cestaj kulko očejo ! Mij bi tak dobili još jen Rudarsko – Murski put kojega bi mogli nazvoti UNERGROUND MURSKO SREDIŠĆE.

 

Hajdukecov Bolta bi vlakovođa trebo biti makar je cejli život autobuse vozil. Je ve vu penziji pa časa ima. Ložoč bi bil Dule jer un zno dobro kuriti i zakuriti, a i onak za Grod dejla. Bi se već nej mouro moučiti z trimerom oblečeni kak astronaut. Istina, bi tak Središće v drač zaroslo, jer nam Dule od jutra do večera trovo kosij.

 

 Korte moura prodovati Vikić. Je njegovo iskustvo z atepeja neprocenlivo. Stjuardese bi na javnome natječajo zbrali. Nek se vijdi kaj po zokonu dejlamo. Mesto turističkoga vodijča je rezervirano za našo Dolores. Una bi potnike obaveštavala šteri je kafić ili kladionica nad njimi. Anica bi jih mogla uz put vejžbati, a Šiljo odma komunalno naknado naplatiti. Biđo bi glazbo pušto pak bi tak ugođaj bil komleten. Za istino bi unda mogli rači kaj je Središće postalo METRO-POLIS !

 

Se nekaj povejda kaj se Gornji kraj oče odcepiti i kaj bodo na referendom išli. Nej so zadovoljni kulko se vu njih ulože. Za se kaj očejo kupiti ili obaviti morajo se odpelati do Donjega kraja. Ni jeno trgovino, kladionico ni krčmo nejmajo, kaj je stvarno sramota. Čak ni gradonačelnik k njijm na mešo nesmi dojti. Su vu tou svrhu i vlado v hlodo osnovali.

 

Premijer bo Karson. Un se v politiko nojbole razmi. Je nej zabadav član stranke i nezavisni vejćnik v isto vreme bil.  Stariši Čif  bo minister unutarnjih posli, a Tonik bu mu zamenik. Ipak so se uni z milicijom svadili dok su prejk vulice transparenta „Živio prvi maj i Gornj kraj“ postovlali.

 

 Vajnski posli so dedeljeni Grickoju jer je mercedesa čak v Zogreb išo kupuvat. Financije bo prijela jegova Ranka. Vu lutriji dejla pak se v peneze razmi. Za ministra gospodorstva je nej bilo nikše dileme. Šampinjon je čak i Modeksa kupil pa je tou bilo prvo vekše preuzimanje resursi Donjega kraja.

 

 Z kulturom bo se bavio Hrenek. Dugo je v Artu pomoćnik direktora, a tam je kulture i umetnosti kulko očete i tou nej sam v imeno te cenjene ugostiteljske korporacije. I najte misliti kaj so Matuzu pozobili. Un bu minister Uprave. Upravljo je čovek z janim MTČ-om, pak kak bi unda nej mogo i z Gornjim krajom. Ostala ministarska mesta se još delijo i na vrejme bomo vas obavestili ko je štero dobil. Da pokožejo kaj ozbiljno mijslijo so gornjokrajčani otkozali tradicionalno nogometno utakmico z donjokrajčanimi. Rojši si bodo svojega kluba osnovali i kak samostalni kvalifikacije za ligo prvaka igrali. Trener bo, ste valjda nej sumnjali, Robson ! Vaša Iva Kopriva.