DVD PEKLENICA DOBILO NOVO ČELNIŠTVO

Redovnu izbornu godišnju skupštinu održalo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica 28. siječnja. Na njoj je izabrano novo čelništvo, podnijeta su izvješća o radu u 2016. godini i to Zapovjedništva (Saša Govedić),  Upravnog odbora (Darko Kolarić), blagajnika (Gordana Matić) i Nadzornog odbora (Josip Nerer), a prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2017. podnio je Darko Kolarić.

Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena i na njih nije bilo primjedbi. Izabran je novi Upravni odbor u koji su ušli Dražen Srša, Rudolf Goričanec, Vršić Nikola, Zvjezdan Tuksar, Ksenija Flac, Franjo Trstenjak, Povodnja Denis, Danijel Flac, i Darko Kolarić. Sastav novog Nadzornog odbora čine Josip Nerer, Smolak Stjepan i Josip Škvorc.

Nakon toga prišlo se biranju za najistaknutije funkcije pa je tako za predsjednika DVD Peklenica izabran Dražen Srša, za njegovog zamjenika Rudolf Goričanec, zapovjednik je Nikola Vršić, zamjenik mu je Zvjezdan Tuksar dok je mjesto tajnice pripalo Kseniji Flac. Spomenimo i to da je počasni predsjednik DVD-a Govedić Ivan.

Zaslužnim članovima podijeljene su diplome koje su dobili Milica, Ksenija i Danijel Flac, vatrogasci 1. klase, dok su one za zaštitu dišnih organa pripale Darku Kolariću i Zvjezdanu Tuksaru.

U nastavku donosimo izvješća Upravnog odbora te Zapovjedništva kao i plan rada za 2017. godinu.

(rt, foto Tin Tomanić)

01

01a

02b

02aplan rada 2017a