DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ UPUĆUJE JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/97, 94/13) i Državnog pedagoškog standarda (NN broj 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole (NN broj 107/2014.), Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA UPIS  DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2015./2016. PEDAGOŠKU GODINU

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u  program  predškole.

 

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena predškolskim programom u dječjem vrtiću. Poziv se odnosi na djecu koja su rođena između 01.04.2009. i  31.03.2010. godine te stanuju na području Grada Mursko Središće.

 

Upisi će se vršiti u periodu od 17.09. 2015. do 25.09.2015. godine u Dječjem vrtiću „Maslačak“,Trg braće Radića 4, Mursko Središće u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

 

 

                                                                       Ravnateljica Dječjeg vrtića    

                                                                      „ Maslačak“ Mursko Središće:

                                                                                Spomenka Cilar