Branko Perčić sazvao 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica – evo o čemu će vijećnici odlučivati

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 19/09 i 5/13)

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PETAK – 15. RUJNA  2017. godine u 19,00 sati u prostorijama Vijećnice

 

 

 • AKTUALNI SAT

 

 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OV-a, održane 30. lipnja 2017. godine

 

 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 1. Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima,
 1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 4931/2 (Munđar, Merhatovec),
 1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č br. 17309/2 (Hren, Gospodarska zona),
 1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. br. 8303/2 (Bratjanščak, Bukovec),
 1. Prijedlog Odluke o naknadama za rad predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Selnica,
 1. Prijedlog Odluke o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kuna
 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
 1. Ostala pitanja i prijedlozi
 • rasprava o povjeravanju komunalnih poslova ( TIM BABIĆ, STROJOKOP),
 • Uređenje groblja.

   

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Selnica

Branko Perčić, v.r.